Hướng Dẫn Thiết Lập FTP Server Bằng Filezilla Windows

 1. Cài đặt filezilla server
 • Bước 1: Tải phần mềm FileZilla Server cho Windows.
 • Bước 2: Khi tải hoàn tất, kích đúp chuột vào “FileZilla_Server.exe” để bắt đầu cài đặt.
 • Bước 3: Khi cài đặt kết thúc, chạy ứng dụng FileZilla đã cài đặt , nhấn Connect để bắt đầu thiết lập cấu hình cho FPT Server mới của bạn.

 1. Thiết lập cấu hình cho fpt server

Bước 1: Tạo Group để quản lý User

Group sẽ giúp chúng ta dễ dàng hơn trong việc quản lý nhiều tài khoản người dùng tương tự nhau. Việc cần làm trước tiên tại đây là tạo mới Group, sau đó gán từng tài khoản riêng biệt tới nhóm này. Các bạn chọn menu Edit > Groups và Chọn Add như hình dưới:

 

 1. Ở Menu chính, chọn Edit -> Users -> Add thêm user mới và tại phần following group ta chọn group mà ta mong muốn.

Tiếp theo ta chọn Enable account và điền Password cho user này.

Bước 2: Tạo đặt chia sẻ thư mục

 1. Khi bạn hoàn thành việc thêm Users mới , chọn Shared Folders ở bên trái, nhấn vào Add dưới hộp thoại Shared folders để để chọn xem thư mục nào trong máy tính của bạn sẽ được chia sẻ thông qua FTP.

Sau khi đã chọn thư mục để share chúng ta phân quyền cho user này có thể đọc, chỉnh sửa, hoặc xóa khi thực hiện FTP.

Lưu ý: Nếu bạn muốn chỉ cho user đọc và không có quyền chỉnh sửa hay xóa, bạn có thể bỏ chọn write, delete…

 1. Truy cập filezilla từ Clinet

Sau khi hoàn tất các bước cấu hình trên Filezilla Server ta sử sụng filezilla client trên máy con để có thể kết nối FTP vào server.

Chúng ta điền thông tin Host, IP và Password để có thể kết nối được với FTP

 

Lưu ý: Một số trường hợp chúng ta sẽ không thể kết nối được vì chưa mở port tường lửa. Vì thế nếu gặp trường hợp này chúng ta có thể mở port tường lửa bằng các sau.

 • Vào Start Menu, nhập Windows Firewall vào khung Search rồi click chọn Windows Firewall with Advanced Security.
 • Trên giao diện Windows Firewall with Advanced Security, click chọn Inbound Rules ở cột bên trái rồi chọn New Rule… ở cột bên phải.
 • Bạn sẽ được cho phép 1 cổng thông qua Firewall (tường lửa). Khi được hỏi “What type of rule would you like to create”, bạn click chọn Port rồi chọn Next.
 • Nhập cổng mà bạn muốn chọn để FTP Server chạy (theo mặc định là cổng số 21).

Và sau đó nhấn Next để hoàn thành.

 

Sau đó chúng ta có thể kết nối FTP với filezilla client.

Was this article helpful?