Hướng dẫn thay đổi Password VPS

Đối với dịch vụ ProSSD do VinaHost cung cấp, ngoài việc sử dụng phần cứng có cấu hình cao và ổ cứng dùng hoàn toàn bằng SSD thì giao diện quản lý còn có nhiều chức năng giúp bạn thực hiện hầu hết các tác vụ mà mình mong muốn.

Để thay đổi password VPS chúng ta có thể thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Truy cập vào gói dịch vụ ProSSD đang sử dụng tại VinaHost bằng cách vào link https://secure.vinahost.vn/ac/clientarea.php, sau đó chọn Services > My Service và chọn tiếp gói dịch vụ ProSSD mà bạn muốn đổi password.

Bước 2: Chọn mục Change the root password of the VPS như hình bên dưới để đổi mật khẩu.

Bước 3: Hộp thoại Change Password hiện lên.

> Ở mục New Password chúng ta nhập mật khẩu mới cho VPS.

> Ở mục Retype New Password nhập lại mật khẩu mới ở trên.

> Tiếp theo chọn vào button Change Password để thay đổi.

Bước 4: Hộp thoại thông báo đổi mật khẩu thành công hiện lên.

Chúng ta bấm Ok và khởi động lại VPS để hoàn tất quá trình đổi mật khẩu.

Tới đây là việc thay đổi mật khẩu VPS đã hoàn tất. Trong trường hợp không muốn tự thực hiện đổi mật khẩu VPS, bạn vẫn có thể gửi yêu cầu trợ giúp để các nhân viên kỹ thuật tại VinaHost hỗ trợ cài đặt lại hệ điều hành.

Chúc bạn thành công!

04/03/2021
Was this article helpful?