Hướng dẫn thay đổi mật khẩu tài khoản email khi dùng OutLook và Webmail

1. Với OutLook

Bước 1: Chọn vào tài khoản cần đổi mật khẩu click chuột phải và chọn “Data File Properties”

Bước 2: Chọn vào “Advanced” sau đó chọn vào tab “Change Password”

http://vinahost.info/va/uploads/15/a1540d9c07-vinahost-huong-dan-thay-doi-mat-khau-tai-khoan-email-khi-dung-outlook-va-webmail-2.png

Bước 3: Tiến hành điền mật khẩu cũ và mật khẩu mới để tiến hành thay đổi mật khẩu OutLook

2. Với Webmail

Bước 1: Đăng nhập vào Webmail chọn vào Roundcube

http://vinahost.info/va/uploads/15/6a80e34455-vinahost-huong-dan-thay-doi-mat-khau-tai-khoan-email-khi-dung-outlook-va-webmail-4.png

Bước 2: Chọn vào tài khoản cần đổi mật khẩu -> “Password And Security”

http://vinahost.info/va/uploads/15/4242b25aa7-vinahost-huong-dan-thay-doi-mat-khau-tai-khoan-email-khi-dung-outlook-va-webmail-5.png

Bước 3: Tiến hành thay đổi mật khẩu cho tài khoản

http://vinahost.info/va/uploads/15/98db6d9a90-vinahost-huong-dan-thay-doi-mat-khau-tai-khoan-email-khi-dung-outlook-va-webmail-6.png

Bạn có thể xem video hướng dẫn sau:

Nếu có thắc mắc các bạn vui lòng gửi email đến support@vinahost.vn và gọi vào hotline 19006046 ext3 nếu cần.

Was this article helpful?