Hướng dẫn tạo danh bạ địa chỉ gửi mail trên Webmail

Bài viết sau sẽ hướng dẫn quý khách cấu hình tạo danh bạ gồm các địa chỉ email cần lưu để sử dụng cho các lần sau mà không cần nhập lại tài khoản email gửi.

Bước 1: Truy cập vào Webmail và chọn phần mềm webmail Roundcube

http://vinahost.info/va/uploads/15/f707323ed8-vinahost-huong-dan-tao-danh-ba-dia-chi-gui-mail-tren-webmail-1.png

Bước 2: Chọn vào biểu tượng “Sổ Địa Chỉ”

http://vinahost.info/va/uploads/15/79c12ada4b-vinahost-huong-dan-tao-danh-ba-dia-chi-gui-mail-tren-webmail-2.png

Bước 3: Quý khách chọn vào biểu tượng “dấu +” để thêm địa chỉ liên lạc và tiến hành điền thông tin vào danh bạ

http://vinahost.info/va/uploads/15/df54a14cb9-vinahost-huong-dan-tao-danh-ba-dia-chi-gui-mail-tren-webmail-3.png

Bước 4: Kiểm tra lại danh bạ và gửi mail cho tài khoản email vừa cấu hình làm danh bạ

http://vinahost.info/va/uploads/15/6b4bbc943c-vinahost-huong-dan-tao-danh-ba-dia-chi-gui-mail-tren-webmail-4.png

Bạn có thể xem thêm video hướng dẫn sau:

Was this article helpful?