Hướng dẫn cài đặt ZStack Management Node

ZStack là phần mềm IaaS (infrastructure as a service) mã nguồn mở được thiết kế để tự động hóa các trung tâm dữ liệu và quản lý tài nguyên của máy tính, lưu trữ và mạng thông qua các API. Nó được thiết kế để giải quyết những trở ngại ngăn cản các doanh nghiệp áp dụng đám mây riêng trong thiết kế kiến trúc. Tính đơn giản, ổn định, khả năng mở rộng và khả năng mở rộng (Simple, Strong, Smart, Scalable) là những mối quan tâm chính trong thiết kế kiến trúc của ZStack, đã được xem xét ngay từ đầu.

Read more

Top Commands For Ceph Administrator

Ceph is an open source software-defined storage solution designed to address the block, file and object storage needs of modern enterprises. Its highly scalable architecture sees it being adopted as the new norm for high-growth block storage, object stores, and data lakes. Ceph provides reliable and scalable storage while keeping CAPEX and OPEX costs in line with underlying commodity hardware prices.

Read more

How to Check IOPS and Latency in Linux?

In this article we will discuss how to check the performance of a disk or storage array in Linux. IOPS (input/output operations per second) is the number of input-output operations a data storage system performs per second (it may be a single disk, a RAID array or a LUN in an external storage device). In general, IOPS refers to the number of blocks that can be read from or written to a media.

Read more