Handshake là gì?

Handshake (HNS) là một protocol DeFi (giao thức phi tập trung). Giao thức này nhằm quản lý vùng đặt tên DNS gốc và tạo ra một giải pháp thay thế các tổ chức phát hành chứng chỉ cũng như hệ thống đặt tên hiện có. Tài sản trên internet như tên miền cấp cao nhất, mạng xã hội,…suy cho cùng cũng đều thuộc các tác nhân tập trung, nên quyền kiểm soát hoàn toàn nằm trong tay một hệ thống quản lý. Điều này đã dẫn đến việc các hệ thống này rất dễ bị tấn công, kiểm duyệt hoặc tham nhũng.

Read more

What Is DNS?

DNS Definition

The Domain Name System (DNS) turns domain names into IP addresses, which browsers use to load internet pages. Every device connected to the internet has its own IP address, which is used by other devices to locate the device. DNS servers make it possible for people to input normal words into their browsers, such as Fortinet.com, without having to keep track of the IP address for every website.

Read more