MTR – Cách sử dụng Traceroute Tool để xác định sự cố Network

Bài viết này sẽ giới thiệu về MTR – Cách sử dụng Traceroute Tool để xác định sự cố Network. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php.

MY TRACEROUTE (MTR): là công cụ kết hợp tính năng giữa Ping và Traceroute software trong duy nhất 1 tool, hữu ích trong việc phân tích – đánh giá chất lượng, hiệu năng của traffic network.

Trong bài viết này mình xin phép giới thiệu cách cài đặt MTR Traceroute và cách sử dụng cũng như cách đọc report data trả về.

Cách hoạt động: Mtr sau khi đã xác định được các HOP mạng mà nằm giữa máy chủ nguồn và máy chủ đích, sẽ gửi đến mỗi HOP 1 chuỗi lệnh ICMP ECHO để có thể kiểm tra chất lượng kết nối của kênh truyền.

(HOP là các nút mạng đơn lẻ, có thể là bộ định tuyến router hoặc các thiết bị khác)

Cài Đặt Và Sử Dụng MTR Trên Linux  

Với hệ điều hành dựa trên RedHat, cách cài đặt MTR như sau:

$ yum install mtr -y

Với hệ điều hành dựa trên Debian, cách cài đặt MTR như sau:

$ apt-get install mtr –y

Sau khi đã cài đặt MTR, run lệnh sau:

$ mtr [destination_IP_address_or_domain]

kết quả được tạo ra giống như bên dưới

Giới hạn số lượng gói tin ping gửi đi với flag c

$ mtr -c [n] “domainname/IP”

Xuất report với flag –r

$ mtr –r “domainname/IP”

Chỉnh thời gian delay giữa mỗi lần gửi gói tin ICMP và ECHO với flag –i

$ mtr -i [time-in-seconds] “domainName/IP”

Sử dụng TCP SYN packets hoặc UDP datagrams với flag tcp, udp

$ mtr -tcp “domainName/IP”
$ mtr -udp “domainName/IP”

Chỉ định package size bytes với flag –s

$ mtr –r -s [packetsize] “domainName/IP”

Xuất file kết quả ra dạng csv với flag –csv

$ mtr --csv “domainName/IP”

Cài Đặt Và Sử Dụng MTR Trên Windows

Cài đặt:

 • Download WinMTR từ URL: https://winmtr.it.uptodown.com/windows
 • Run WinMtr.exe
 • Nhập IP address hoặc domain name vào khung Host và click chọn “Start”; kết quả sẽ giống như bên dưới:

Thao tác sử dụng:

 • Click chọn Options sẽ hiện ra thông báo bên dưới
sử dụng Traceroute Tool để xác định sự cố Network
 • Interval (sec): Khoảng thời gian giữa mỗi package mtr gửi đi.
 • Ping size (bytes): Kích thức gói tin mtr gửi đi.
 • Max hosts in LRU list: Số hope đi qua.
 • Reslove name: Hiển thị hoặc không hiển thị hostname các hope đi qua.
 • MTR trên windows hỗ trợ export kết quả ra dạng text, html.

Đọc Và Phân Tích Kết Quả MTR

 • Hostname: Các hope package đi qua trước khi tới được host đích cần kiểm tra.
 • Lost %: Tỷ lệ phần trăm các package bị mất khi truyền tới hope đó(Thông tin quan trọng cần thu thập).
 • Sent: Số package gửi đi.
 • Recv: Số package phản hồi về.
 • Avrg: Thời gian phản hổi trung bình (ms).
 • Best: Thời gian phản rồi nhanh nhất (ms).
 • Worst: Thời gian phản hồi lâu nhất (ms).
 • Last: Thời gian phản hồi của gói tin gần đây nhất (ms).
 • StDev: Độ lệch chuẩn.

Trên đây là bài viết hướng dẫn sử dụng Traceroute Tool để xác định sự cố Network giúp bạn có thể Troubleshoot hệ thống. Chúc bạn thành công.

Was this article helpful?