Cách sử dụng PowerEdge RAID Controller

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng PowerEdge RAID Controller (PERC) giao diện dòng lệnh để quản lý RAID Controler. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php.

Giới thiệu PowerEdge RAID Controller (PERC) 

Nội dung chính: Cách download, cài đặt, sử dụng Dell EMC RAID Controller PERC command line interface ( CLI) để quản lý RAID Controller.

PERCCLI được ra đời để thay thế cho MegaCLI. Các bạn có thể click vào link sau để xem danh sách PERC phù hợp với hệ thống Dell EMC.

Ở bài viết này, VinaHost sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt PERCCLI lên Linux, bên cạnh đó PERCCLI hỗ trợ cả Window và Vmware ESXi.

Link tham khảo:

https://www.dell.com/support/kbdoc/en-vn/000177280/how-to-use-the-poweredge-raid-controller-perc-command-line-interface-cli-utility-to-manage-your-raid-controller

Các bước tiến hành cài đặt PowerEdge RAID Controller (PERC) 

PowerEdge-RAID

Tiến hành theo các bước sau để cài đặt PERCCLI lên Linux OS:

  1. Download Linux PERCCLI utility từ trang chủ Dell. Chọn tới mục system > Drivers & Downloads và lọc theo chủ đề SAS RAID hoặc sử dụng keyword PERCCLI
  2. Cài đặt gói percli RPM, chạy lệnh sau để cài đặt
$ rpm -ivh <percli-x.xx-x.noarch.rpm>

hoặc upgrade percli RPM

$ rpm -uvh <percli-x.xx-x.noarch.rpm>
  1. Di chuyển tới thư mục /opt/MegaRAID/perccli
  2. Chạy với quyền root, run:
$ ./percli
  1. Từ cửa sổ terminel, có thể chạy thử nghiệm các lệnh ví dụ PERCCLI như bên dưới

Lưu ý: PERCCLI commands bắt buộc chạy với quyền root trên Linux OS

Dựa trên OS version, sẽ có 2 tùy chọn là ./perccli hoặc ./perccli64.

Những thông số variable cơ bản cần nắm:         

Tên biến

Mô tả

all Hiển thị thông tin tất cả Controller trên Host
cx Chỉ định controller với x là số index controller
ex The enclosure ID
.<file extension> Chỉ định định dạng file
sx Chỉ định ổ đĩa slot ID của controller.

Những dòng lệnh show cơ bản của PERC

 $ perccli show

Lệnh thể hiện tóm lược về controller, thông tin controller cần thiết trên hệ thống. Tóm tắt về số lượng controller, hostname, thông tin hệ điều hành. Tổng quan về cấu hình hiện tại trên hệ thống

$ perccli show all

Lệnh thể hiện danh sách các controller và thông tin cần thiết về controller. Thông tin về các ổ đĩa cần lưu ý và các advanced options.

$ perccli show ctrlcount

Show số lượng các controller tìm thấy trên hệ thống

$ perccli show help

Show toàn bộ các lệnh perccli hỗ trợ trên hệ điều hành.

Trên đây là hướng dẫn tổng quan về perccli, nếu có nhu cầu tìm hiểu kỹ hơn về Controller commands, Drive command, Virtual Drive command, cách replace hard disk faild với Perccli…, bạn có thể tham khảo thêm link sau:

https://topics-cdn.dell.com/pdf/dell-sas-hba-12gbps_reference-guide_en-us.pdf

VinaHost chúc bạn thành công!

18/03/2021
Was this article helpful?