Hướng dẫn sử dụng Mail Server với Zimbra

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Mail Server với Zimbra. Bạn sẽ có thể tự mình kiểm tra trạng thái của một tài khoản cũng như Import / Export danh bạ trên Mail Server.

1. Kiểm tra các trạng thái của một tài khoản Email

 • Sau khi quý khách đã trỏ hoàn tất các DNS, thực hiện các thao tác sau:
 • Truy cập link:  https://mail.domain.com:7071/zimbraAdmin/
 • Link truy cập này chỉ có Account có quyền admin mới có thể truy cập và quản trị User.
 • Và đây là giao diện admin của Email Server Zimbra
 • Để kiểm tra các trạng thái của một tài khoản Email ta thực hiện các bước như sau: Trước tiên truy cập vào Manage. Sau đó chọn account muốn kiểm tra trạng thái và chuột phải chọn Edit.
 • Phần status được hiển thị là trạng thái của account. Quý khách có thể chỉnh trạng thái account bằng cách chọn Status trong phần Account Setup và chọn trạng thái cần chỉnh sửa.

2. Để có thể  Import / Export danh bạ email quý khách vui lòng thao tác theo các bước sau

 • Quý khách vui lòng truy cập vào tài khoản mail theo link sau: https://mail.domain.com
 • Và dưới đây là giao diện của webmail:
 • Để có thể Impoxt / Export danh bạ mail quý khách chọn phần Preferences -> Import / Export
 • Sau đó trong khung Impoxt quý khách chọn Choose File và chọn file danh bạ cần Impoxt có đuôi là *.csv
 • Phần Destination, quý khách có thể đặt tên cho danh bạ sắp Impoxt với tên tùy ý.
 •  Sau đó nhấn Impoxt và đợi báo thành công như hình bên dưới.
 • Để có thể Export danh bạ quý khách vui lòng chọn Type là  Contacts. Phần Source quý khách chọn Contact cần Export. Sau đó nhấn Export để download về máy tính cá nhân của quý khách.
 • File Export đã được download thành công. Để có thể sử dụng file được export quý khách vui lòng giải nén.

Nếu bạn cần hỗ trợ sử dụng Mail Server với Zimbra, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php.

Was this article helpful?