Hướng Dẫn Reset Password Windows

Hôm nay phòng kỹ thuật Vinahost xin hướng đẫn quý khách thực hiện Reset password windows áp dụng cho hệ điều hành Windows và các gói dịch máy chủ ảo của Vinahost.

Đối với các bạn sử dụng máy tính cá nhân chuẩn bị 1 Usb đã boot windows cũng làm tương tự nhé !!!

Bước 1: Tiến hành vào phần quản lý dịch vụ => vào phần dịch vụ cần được xử lý

Bước 2: Chọn file “CD/DVD Disc Image File” ta tiến hành chọn iso “Win2k12 Vnh

Bước 3: Tiến hành “Reboot” lại dịch vụ vào “noVNC” Bấm F12 để vào “menu Boot” chú ý mục 1. DVD\CD [ata1 – 0: QEMU DVD – ROM ATAPI – 4 DVD /CD ]

Bấm 1 Enter để tiến hành “boot” file iso “Win2k12 Vnh

Bước 4: Giờ giao điên cài Windows quen thuộc đã xuất hiện chọn “Next” để tiếp tục

Bước 5: Tiếp tục ta chọn“Repair your comuter

Bước 6: Kế tiếp, chọn Troubleshoot => Advanced Options => Command Prompt để mở cửa sổ dòng lệnh.

Bước 7 : Ta gõ lện “notepad” để tiến hành vào kiểm tra ổ đĩa chứa Windows

Xác định được ổ E: là ổ chứa Windows ta tiến hành thoát khỏi giao điện để chạy các câu lệnh phục vụ cho việc đặt lại mật khẩu Windows

Bước 8: Tại cửa sổ Command Prompt,  bạn gõ lần lượt những lệnh sau => và nhấn Enter sau mỗi dòng lệnh:

#E:

#cd windows\system32
#ren Utilman.exe Utilman.exe.old
#copy cmd.exe Utilman.exe

Bước 9 : Tắt cửa sổ Command Prompt và nhấn Continue.

Bước 10: Sau khi Windows Server khởi động lại thành công, bạn nhấn tổ hợp phím Windows + U hoặc biểu tương bên dưới góc trái, tại màn hình đăng nhập để mở cửa sổ Command Prompt. Sau đó sử dụng lệnh sau:

# net user administrator <newpassword>

Bạn thay thế chuỗi newpassword của lệnh trên bằng chính mật khẩu mới của tài khoản Administrator.

Bước 11: Tiến hành đăng nhập với mật khẩu mới vào đường dẫn “C:\Windows\System32” thay xóa file “Utilman.exe” đổi tên file “Utilman.exe.old” thành “Utilman.exe”

Was this article helpful?