Trước khi cài đặt , bạn cần tải từ: https://www.python.org/downloads/.

Sau khi đã tải Python về máy, thì việc cài đặt Python cũng giống như cài đặt các khác như bộ Visual Studio của , bạn cứ nhấn next, next và next.

Nếu bạn chỉ tải và cài cái này thì có thể biên dịch các python bằng terminal. Để sử dụng đầy đủ các tính năng tạo , tạo file, biên dịch, … bạn nên cài thêm IDE pycharm. Bạn theo link sau để tải: https://www.jetbrains.com/pycharm/download/.

Dưới đây là cách thiết lập path cho một số hệ điều hành phổ biến:

Thiết lập path trên

Để thêm thư mục Python tới path cho một phiên cụ thể trong Windows thì tại dòng nhắc lệnh, bạn gõ path %path%;C:\Python và nhấn Enter. Bạn cũng cần chú ý một số biến môi trường sau:

PYTHONPATH: Nó có vai trò như PATH. Biến này nói cho Trình thông dịch của Python nơi để đặt các file được nhập vào một chương trình. Nó cũng nên bao thư mục thư viện nguồn và các thư mục chứa source code của Python.

PYTHONSTARTUP: Nó gồm path của một file khởi tạo chứa source code của Python và được thực thi mỗi khi bạn bắt đầu trình thông dịch. Trong , nó có tên là .pythoncr.py.

PYTHONCASEOK: được sử dụng trong Windows để chỉ dẫn cho Python để tìm các kết nối không phân biệt kiểu chữ trong một lệnh quan trọng.

PYTHONHOME: Nó là một path thay thế, và thường được nhúng trong các thư mục PYTHONSTARTUP hoặc PYTHONPATH.

Thiết lập path trên Unix/

Trong csh shell: gõ setenv PATH “$PATH:/usr/local/bin/python” và nhấn Enter.

Trong : gõ export PATH=”$PATH:/usr/local/bin/python” và nhấn Enter.

Trong sh hoặc ksh shell: bạn gõ PATH=”$PATH:/usr/local/bin/python” và nhấn Enter.

Bạn nên nhớ là /usr/local/bin/python là path của thư mục Python.

Xem thêm:

Lập trình với Python – Bước đầu với Python

How to install Python 3.6.x on CentOS 7

How to Install Python 3 and pip 3 for CentOS 6

How to install the latest version of Python on CentOS

Installing python 2.7 on centos 6.x

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài viết liên quan