là ngôn ngữ hướng đối tượng, bậc cao, mạnh mẽ. Ngoài ra, học Python là khá đơn giản và dễ dàng. Python cũng là một ngôn ngữ thông dịch, tức là ngôn ngữ không cần phải biên dịch ra chạy mà đọc code đến đâu thì chạy đến đó. Khi chạy lệnh Python ta sẽ có một giao diện dòng lệnh giống của

Guido Van Rossum là người sáng lập ra ngôn ngữ này. Source code của Python mã nguồn mở, do tổ chức phi lợi nhuận Python Foundation quản lý. Theo đánh giá của Eris S. Raymond, Python là ngôn ngữ có hình thức rất sáng sủa, cấu trúc rõ ràng, thuận tiện chon người mới học lập trình.

Dưới đây là danh sách các bài hướng dẫn học Python cơ bản và nâng cao:

MỤC LỤC

Giới thiệu Python

Điều khiển luồng và vòng lặp

Các kiểu dữ liệu chuẩn

Hàm, Module và File I/O

 • Date & Time
 • Hàm
 • Module
 • File I/O

Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)

 • Standard Exception
 • Assertion
 • Xử lý ngoại lệ

Python nâng cao

 • Hướng đối tượng
 • Regular Expression
 • Lập trình CGI
 • Truy cập
 • Lập trình mạng
 • Gửi
 • Đa luồng (Multithread)
 • Xử lý XML

Tham khảo Python

Lập trình với Python – Bước đầu với Python

Lập trình với Python – Cú pháp cơ sở

Print Friendly, PDF & Email

Bài viết liên quan