Cấu hình Mail VinaHost với giao thức IMAP/POP3 trên Outlook 2013

Bài viết hướng dẫn bạn cài đặt Mail VinaHost với giao thức IMAP/POP3 trên Outlook 2013. Nếu có điều gì thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ Vinahost qua hotline 1900 6046 ext 3 hoặc qua Livechat của Vinahost.

1. Cấu hình Email qua Outlook bằng giao thức POP3

+ Trong giao diện Outlook chọn File -> Add Account

POP3-1

+ Chọn ô Manual setup or additional server types -> Next

POP3-2

+ Chọn POP or IMAP -> Next

POP3-3

+ Điền tin người dùng:

– Your Name (tên hiển thị trong Outlook).

– Email Address (tài khoản Email).

+ Điền thông tin Server:

– Account Type (giao thức sử dụng trong Outlook. Ví dụ ở đây chọn POP3).

– Incoming mail server: Điền vào e.vinahost.vn

– Outgoing mail server (SMTP): Điền vào e.vinahost.vn hoặc e2.vinahost.vn ( tùy theo dịch vụ bạn đang sử dụng )

+ Điền thông tin đăng nhập:

– User Name (tài khoản Email).

– Password (mật khẩu Email).

POP3-4

+ Sau đó chọn More Settings -> Out going server -> Chọn My outgoing server (SMTP) requires authentication

POP3-5

+ Sang tab Advanced kiểm tra các thông số Port kết nối -> OK

– Incoming server (POP3): 110

– Outgoing server (SMTP): 25

POP3-6

+ Nhấn Next và đợi quá trình kiểm tra hoàn tất -> Close

POP3-7

+ Chọn Finish để hoàn tất quá trình cài đặt Mail trên Outlook.

POP3-8

2. Cấu hình Email qua Outlook bằng giao thức IMAP

+ Tương như như các bước cấu hình mail bằng POP3. Ở phần Account Type chọn IMAP.

IMAP-9

+ Chọn More Settings -> Out going server -> Chọn My outgoing server (SMTP) requires authentication

IMAP-10

+ Sang tab Advanced kiểm tra các thông số Port kết nối -> OK

– Incoming server (POP3): 143

– Outgoing server (SMTP): 25

IMAP-11

+ Chọn OK -> Nhấn Next và đợi quá trình kiểm tra Email hoàn tất

IMAP-12

+ Chọn Finish để hoàn tất quá trình cài đặt Mail trên Outlook.

Bạn có thể xem thêm video hướng dẫn sau, chúc bạn thành công!

https://youtu.be/vavjnQT6JWg
https://youtu.be/MB9MkbPcyMg

Bài đọc thêm:

+ Hướng Dẫn Cài Đặt Email Qua Windows Mail

+ Các gói dịch vụ Email Marketing tại Vinahost

+ Bốn yếu tố giúp bạn gửi email marketing hiệu quả nhất

Was this article helpful?