IP Forwarding Là Gì? Cách Kiểm Tra, Enable Và Disable IP Forwarding

IP Forwarding là gì?

IP Forwarding  cho phép hệ thống chuyển tiếp các gói dữ liệu từ mạng này sang mạng khác. Khả năng chuyển tiếp các gói giữa hai mạng chỉ thích hợp cho các hệ thống hoạt động như bộ định tuyến…

Như mộthệ thống nằm giữa hai mạng khác nhau và cần chuyển lưu lượng truy cập giữa chúng.

Một ví dụ cụ thể và đơn giản: Nếu bạn sở hữu một website như www.vinahost.vn. Bạn có thể sử dụng IP Forwarding để chuyển hướng địa chỉ IP mà nó chuyển đến để truy cập máy chủ website ở đó. Giả sử bạn thiết lập IP Forwarding đến www.google.com, khi người dùng cố gắng truy cập vinahost.vom, họ sẽ được chuyển tiếp đến google.com.

Hầu hết mọi hệ thống Linux, trừ một vài ngoại lệ, IP Forwarding có thể được thực hiện bằng cách chỉnh sửa   tệp /etc/sysctl.conf và thêm hoặc bỏ ghi chú một dòng cụ thể.

Cách kiểm tra trạng thái IP Forwarding (Check Status IP Forwarding)

Sử dụng lệnh /proc/sys/net/ipv4/ip_forward để xem trạng thái của IP Forwarding. Nếu kết quả trả về là 0 thì trạng thái đang off, nếu trả về kết quả là 1 thì ngược lại.

Bật hoặc Tắt IP Forwarding ( Enable or Disable IPforwarding)

Bạn cũng có thể thay đổi cài đặt bên trong /proc/sys/net/ipv4/ip_forward để bật hoặc tắt cài đặt.

# echo 0> / proc / sys / net / ipv4 / ip_osystem

HOẶC

# echo 1> / proc / sys / net / ipv4 / ip_osystem

Sử dụng phương pháp trên sẽ không làm cho thay đổi kéo dài và lưu lại. Để đảm bảo cài đặt mới vẫn tồn tại sau khi khởi động lại, bạn cần chỉnh sửa /etc/sysctl.conf

# nano /etc/sysctl.conf

Thêm một trong các dòng sau vào cuối tệp, tùy thuộc vào việc bạn muốn tắt hay bật chuyển tiếp IP Linux tương ứng. Sau đó, lưu các thay đổi của bạn vào tệp này. Cài đặt này sẽ có hiệu lực vĩnh viễn sau khi khởi động lại.

# net.ipv4.ip_osystem = 0 

HOẶC

# net.ipv4.ip_osystem = 1

Sau khi chỉnh sửa tệp, bạn có thể chạy lệnh sau để thay đổi có hiệu lực ngay lập tức.

# sysctl -p

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ TẠI VINAHOST:

>> SERVERCOLOCATION – CDN

>> CLOUDVPS

>> HOSTING

>> EMAIL

>> WEBSITE

>> TÊN MIỀN

>> SSL

Was this article helpful?