Hướng dẫn tạo tài khoản email trên gói dịch vụ Reseller Hosting

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo tài khoản email trên gói dịch vụ Reseller Hosting. Nếu cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 hoặc email về support@vinahost.vn.

Bước 1: Đăng nhập vào hosting và tìm đến phần “EMAIL” sau đó chọn mục “Email Accounts”:

http://vinahost.info/va/uploads/21/34df7d8b4d-huong-dan-tao-tai-khoan-email-tren-goi-dich-vu-reseller-hosting-1.png

Hình 1: Giao diện quản lý email trong hosting

Bước 2: Nhập các thông tin và nhấn Create để tạo tài khoản Email:

http://vinahost.info/va/uploads/21/050f78f374-huong-dan-tao-tai-khoan-email-tren-goi-dich-vu-reseller-hosting-2.png

Hình 2: Giao diện tạo tài khoản Email

Các thông tin cần nhập:

  • Email: Ghi tên email cần tạo
  • Domain: Chọn tên miền chính cho tài khoản mail
  • Password: Mật khẩu của tài khoản mail
  • Mailbox Quota: Tùy chỉnh dung lượng cho tài khoản mail

Hình 3: Tài khoản Email sau khi đã được tạo thành công

Sau khi đã tạo tài khoản email thành công có thể đăng nhập thông qua giao diện này bằng cách chọn More và Access Webmail như hình trên.

Chúc các bạn thành công!

Was this article helpful?