Hướng dẫn tạo tài khoản con trên gói dịch vụ Reseller Hosting

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo tài khoản con trên gói dịch vụ Reseller Hosting. Nếu cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 hoặc email về support@vinahost.vn.

Bước 1: Đăng nhập vào gói Reseller hosting và chọn “Creat a New Account” trong phần “Account Functions” hoặc nhập Create a New Account trong phần tìm kiếm của giao diện Reseller

Hình 1: Tìm kiếm phần tạo tài khoản con trong gói Reseller

Bước 2: Điền các thông tin vào các khung theo yêu cầuvà chọn create để tạo tài khoản con (hình 3.2)

  • Domain: Chọn tên miền
  • Username: Tài khoản
  • Password:Mật khẩu
  • Email: chọn email, tại đây có thể bỏ qua
  • Choose a Package: Chọn gói đã được cấu hình sẵn các thông số.
http://vinahost.info/va/uploads/21/126304aa2e-huong-dan-tao-tai-khoan-con-tren-goi-dich-vu-reseller-hosting-2.png

Hình 2: Các thông số tạo tài khoản con Reseller hosting

http://vinahost.info/va/uploads/21/0c5a0606b1-huong-dan-tao-tai-khoan-con-tren-goi-dich-vu-reseller-hosting-3.png

Hình 3: Tài khoản con đã được tạo thành công

Chú ý: Sau khi đã tạo subdomain hay Parked domain/Alias cần trỏ tên miền về IP hosting để có thể sử dụng.

Chúc các bạn thành công!

Was this article helpful?