Hướng dẫn sử dụng APC hoặc Opache với PrestaShop

APC là một phần riêng biệt vì thế bạn phải kiểm tra lại máy chủ của mình đã được cài đặt hay chưa. APC phục vụ cho PHP 5.4 trở về trước, còn OPcache được xây dựng sẵn trong PHP 5.5 và không cần phải cài đặt riêng như APC.
Hệ thống shared hosting của VinaHost đều có hỗ trợ APC hoặc OPcache. Khi hệ thống máy chủ đã được cài đặt APC hoặc OPcache, PrestaShop sẽ tự động hoạt động để tận dụng tối đa hiệu suất mà không yêu cầu một cấu hình đặc biệt nào khác.
Các bạn có thể tham khảo thêm thông tin về APC và OPcache tại link bên dưới:
APC: https://php.net/manual/en/book.apc.php
OPCache: https://php.net/manual/en/book.opcache.php
Bạn vó thể xem thêm video hướng dẫn sau:

Chúc các bạn thành công!

Was this article helpful?