Hướng Dẫn Kiểm Tra Băng Thông Mạng Với Iperf

Hôm nay Vinahost sẽ giới thiệu với mọi người 1 công cụ để kiểm tra và đo lường băng thông mạng bằng phần mềm iPerf. Giúp mọi người có thể tự kiểm tra và đánh giá tình trạng băng thông sử dụng có đúng với phía Hosting Provider cam kết hay không.

CÀI ĐẶT

Trên Debian hoặc Ubuntu

apt-get install iperf3

Trên Centos

yum install iperf3 -y

Trên các bản Centos hoặc Ubuntu cũ, bạn có thể truy cập trực tiếp vào trang chủ của iperf để download file về cài đặt, hiện trang chủ hỗ trợ file .exe trên window, .rpm cho dòng Redhat, .deb cho dùng Debian/Ubuntu và cả file binary nếu bạn có nhu cầu install from source

URL: https://iperf.fr/iperf-download.php

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khi thuê 1 máy chủ hoặc 1 VPS và được cam kết băng thông 100Mbps và bạn cần xác định băng thông có đúng cam kết hay không. Thì có thể dùng tool iPerf để test thử kết nối

Mô hình kết nối:

+ 1 máy gọi là client – băng thông 100Mbps

+ 1 máy gọi là server – băng thông 100Mbps

Note: Nếu cài lên 1 máy cá nhân trong 1 mạng LAN, tốc độ Internet < 100Mbps có thể khiến bài đánh giá không chính xác.

KIỂM TRA BẰNG TCP PROTOCOL

– Trên máy server-mode, ta run lệnh sau:

Cú pháp để start iperf server-side:

$ iperf3 -s -p <port>

-p: chỉ định port listen. Nếu không có option -p, port listen mặc định 5001.

Lúc này máy server đã opening và listening TCP port 5001

– Trên VPS client-mode, ta run lệnh sau để kết nối tới máy server:

Cú pháp để start iperf client-side:

$ iperf3 -c <dst - ip>  [ options ]

*Chú ý: thay server bằng địa chỉ ip hoặc domain của máy server

$ iperf3 -c <dst - ip>  -p < port>

-p: chỉ định port destination trên iperf server.

Trên đây là kết quả thực hiện kết nối từ VPS Client tới VPS server và kết quả trả về khoảng 94.2 Mbits/sec.

  • Lúc này thì bên phía server-side cũng sẽ thấy kết quả tương tự:
  • Trên VPS đóng vai trò là server iperf, để ngừng nhận kết nối thực hiện bấm tổ hợp phím Ctrl C
  • Như kết quả trả về của iperf3 thì băng thông của server và client VPS đều đạt < 90Mbps. Chứng tỏ công ty cung cấp dịch vụ VPS đã đáp ứng cam kết băng thông cho Khách hàng sử dụng.

KIỂM TRA BẰNG UDP PROTOCOL

Thực hiện tương tự TCP protocol, ta cũng thực hiện start UDP server trên VPS đóng vai trò server-mode

$ iperf3 -s -p < port>

Phía client-mode thực hiện lệnh:

$ iperf3 -c  < dst - ip > -p < port> -u -b 100M

– dst-ip: IP của VPS server-mode

-u: tạo connect UDP Protocol

-b: do mặc định iperf thiết lập giới hạn kết nối UDP mặc định là 1.05Mb/s. Do vậy ta cần bật cờ -c lên kèm BW max muốn test – ở ví dụ trên là 100M

Tiến hành chạy thử, ta thấy thông báo 99.1 Mbits/sec. Đạt yêu cầu.

MỘT SỐ OPTION CỦA iPerf KHÁC THƯỜNG GẶP

$ iperf -c <dst - IP> -u -b 1000m -i 0.5 -t 100 -m

Giải thích tham số câu lệnh :

-c: địa chỉ host của iperf server

-u: dùng giao thức UDP

-b: giá trị băng thông tối đa là 1000 Mbits/sec

-i: khoảng thời gian giữa 2 lần report kết quả theo giây (0.5s)

-t: thời gian thực hiện đẩy traffic theo giây (100s)

-m: in ra MTU header

Ngoài những options được giới thiệu ở trên ra, còn rất nhiều options khác có thể sử dụng, sử dụng -h để tham khảo thêm hoặc tham khảo tài liệu chính thức của iperf ở mục 3.

KẾT LUẬN VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

Như vậy Vinahost đã hướng dẫn các bạn cách thực hiện pentest hiệu năng network của 1 máy chủ ảo/máy chủ vật lý hoàn tất. Chúc các bạn thành công.

Tài liệu tham khảo:

– https://support.cumulusnetworks.com/hc/en-us/articles/216509388-Throughput-Testing-and-Troubleshooting

– https://iperf.fr/iperf-doc.php

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ TẠI VINAHOST:

>> SERVERCOLOCATION – CDN

>> CLOUDVPS

>> HOSTING

>> EMAIL

>> WEBSITE

>> TÊN MIỀN

>> SSL

09/08/2021
Was this article helpful?