Hướng dẫn cấu hình IPv6 trên Vmware ESXi 6.7

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình IPv6 trên Vmware ESXi 6.7. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php.

Mục tiêu

Hướng dẫn cấu hình IPv6 trên Vmware ESXi 6.7.

Chuẩn bị

Một server đã được cài đặt ESXi 6.7.

Tiến hành

Thông tin IPv6 được cấp từ nhà cung cấp tương tự như sau:

IPv4 = 2401:5F80:5001:3:1000::101, 2401:5F80:5001:3:1000::102, 2401:5F80:5001:3:1000::103
Netmask = /69
Gateway = 2401:5F80:5001:3:1000::1

Thêm địa chỉ IPv6 bằng giao diện Console:

Nhấn F2, điền mật khẩu và nhấn Enter để đăng nhập.

Chọn Configure Management Network.

Chọn IPv6 Configuration.

Chọn Set static IPv6 address and network configuration, sau đó điền thông tin IPv6 và gateway được cấp từ nhà cung cấp. Nhấn Enter để đóng cửa sổ.

Khi nhấn phím Escape, sẽ có hộp thoại hiện ra Configure Management Network: Confirm, Nhấn Y.

Nhấn Escape lần nữa để thấy thông tin IPv6 đã được đặt.

Thêm địa chỉ IPv6 bằng giao diện Website:

Truy cập giao diện web của ESXi, điền thông tin và nhấn Enter để đăng nhập.

Chọn Networking -> VMKernel NICs -> chọn NIC (mặc định là vmk0) -> Edit settings.

Điền thông tin IPv6 và subnet, sau đó nhấn Save để lưu lại cấu hình.

Chuyển sang menu TCP/IP stacks -> Default TCP/IP stack -> Edit settings.

Điền DNS IPv6 và điền thông tin gateway IPv6. Sau đó nhấn Save để lưu lại cấu hình.

Vậy là chúng tôi đã hướng dẫn xong cách cấu hình IPv6 trên Vmware ESXi 6.7. Chúc các bạn thành công!

Was this article helpful?