Giới Thiệu Một Số Công Cụ Giám Sát Băng Thông Trên Linux

CÔNG CỤ GIÁM SÁT NETHOGS

Nethogs là một tool có thể chạy ở dạng text từ giao diện terminal và giúp liệt kê tất cả các proccess đang hoạt động trên máy tính đang tiêu thụ một phần băng thông mạng. Tool này rất hữu ích để có thể giám sát và tìm ra nguyên nhân làm giảm tốc độ kết nối hoặc các lưu lượng traffic tăng đột biến. Từ đó tìm ra được các proccess lạ ngoài luồng đang chạy trên máy chủ của bạn

Cách cài đặt

Debian/Ubuntu/Linux Mint:
$ sudo apt-get install nethogs
Centos/Redhat:
$ yum install nethogs.x86_64 -y

Syntax

$ nethogs [options] device

Ví dụ:

$ nethogs -d 1 em1

-d: tốc độ refresh rate màn hình ( đơn vị giây)

-em1: port ethernet trên máy chủ.

Từ kết quả cho thấy traffic chiếm BW cao nhất tại thời điểm kiểm tra là server web http port 80 đang mở kết nối cho client kết nối vào.

CÔNG CỤ GIÁM SÁT NLOAD

Cũng là 1 công cụ giám sát network, Nload dùng để đo lượng lưu lượng dữ liệu mạng và hiển thị ra terminal mức sử dụng hiện tại.

Cách cài đặt

Debian/Ubuntu/Linux Mint:
$ sudo apt-get install nload.x86_64
Centos/Redhat:
$ yum install nload.x86_64 -y

Syntax

$ nload [options] [devices]

Ví dụ:

Nload -i 0.5 em1

-i: interval – khoảng thời gian làm mới kết quả từ terminal

-em1: port ethernet trên máy chủ

 • Các thông số cần hiểu:
  • Curr: băng thông hiện tại
  • Avg: băng thông sử dụng trung bình (average)
  • Min: băng thông sử dụng tối thiểu
  • Max: băng thông sử dụng tối đa đạt được
  • Incoming: băng thông download
  • Outgoing: băng thông upload.

CÔNG CỤ GIÁM SÁT IFTOP

Viết tắt từ chữ Interface TOP (IFTOP) là một công cụ giám sát băng thông mạng dựa trên bảng điều khiển chi tiết theo thời gian thực trên Linux.

Iftop sẽ hiển thị danh sách các tiến trình sử dụng băng thông mạng được cập nhật theo thời gian thực trung bình cứ sau 210 và 40 giây

 Cách cài đặt

Debian/Ubuntu/Linux Mint:
$ sudo apt-get install iftop.x86_64 -y
Centos/Redhat:
$ yum install iftop.x86_64  -y

 Syntax

$ iftop [options] interface

Ví dụ:

$ iftop -Pni em1

-P: thể hiện port number

-n: không thực hiện lookups domain – thể hiện bằng IP address

-i: chỉ định interface để iftop lắng nghe

     Iftop xuất kết quả ra màn hình một cách trực quan gồm các connection từ bên ngoài thực hiện kết nối vào IP host ở port http 80.

CÔNG CỤ GIÁM SÁT IPTRAF

Một tiện ích dòng lệnh cung cấp khả năng giám sát thời gian thực của mạng Ethernet. Sử dụng iptraf, quản trị viên hệ thống và mạng có thể thu thập rất nhiều thông tin chi tiết bao gồm:

 • Tóm tắt lưu lượng TCP
 • ICMP
 • Lưu lượng IP
 • Lưu lượng UDP
 • Hoạt động giao diện
 • Phân tích thống kê
 • Thống kê giao diện chi tiết

Cách cài đặt

Debian/Ubuntu/Linux Mint:
$ sudo apt-get install iptraf-ng -y
Centos/Redhat:
$ yum install iptraf-ng  -y

 Syntax

$ iptraf-ng

Giao diện mặc định của iptraf, ngoài ra trong menu có rất nhiều option để các bạn tham khảo thêm và sử dụng vào nhu cầu công việc.

CÔNG CỤ GIÁM SÁT VNSTAT

VnStat là công cụ giám sát lưu lượng mạng dựa trên giao diện điều khiển cho Linux và BSD. Nó sẽ giữ một bản ghi lưu lượng mạng cho các giao diện mạng đã chọn, tạo nhật ký, và vnStat sử dụng thông tin được cung cấp bởi kernel.

 • Cài đặt và sử dụng dễ dàng
 • Số liệu thống kê vẫn tồn tại ngay cả khi khởi động lại hệ thống
 • Có thể giám sát nhiều giao diện cùng một lúc
 • Một số tùy chọn đầu ra: giờ, hàng ngày, hàng tháng, hàng tuần, top 10
 • Không tiêu tốn tài nguyên
 • Không tiêu tốn CPU
 • Có thể sử dụng mà không cần quyền root

Cài đặt

Debian/Ubuntu/Linux Mint:
$ sudo apt-get install vnstat -y
Centos/Redhat:
$ yum install vnstat  -y

Cách sử dụng

Mặc định, vnstat sẽ lắng nghe traffic ở port eth0, giá trị này được định nghĩa trong file /etc/vnstat.conf

Thực hiện sửa lại giá trị về port em1 như sau:

$ vi /etc/vnstat.conf
# vnStat 1.15 config file
##
# default interface
Interface "em1"

Tiếp theo cần tạo CSDL nơi vnstat sẽ lưu trự dữ liệu thu thập được

$ vnstat -u -i em1
 • Lệnh này sẽ kiểm tra database của em1 có tồn tại không, nếu chưa có thì sẽ tạo 1 bản tại path /var/lib/vnstat/em1
$ chown vnstat:vnstat /var/lib/vnstat/em1
 • Đổi user và owner của file em1 về user vnstat

Cuối cùng hãy khởi động dịch vụ và bắt đầu thu thập dữ liệu.

$ systemctl start vnstat
$ systemctl enable vnstat

Các câu lệnh vnstat và option cơ bản

$ vnstat -l

Hiển thị số liệu thống kê theo thời gian thực

$ vnstat -h/d/w/m/t

-h: Hiển thị số liệu thống kê theo thời gian thực trong vòng 1 giờ

-d: Hiển thị số liệu thống kê theo thời gian thực trong vòng 1 ngày

-w: Hiển thị số liệu thống kê theo thời gian thực trong vòng 1 tuần

-m: Hiển thị số liệu thống kê theo thời gian thực trong vòng 1 tháng

-t: Hiển thị top 10 số liệu thống kê gần nhất

Hi vọng bài giám sát lưu lượng mạng với vnStat sẽ giúp bạn cài đặt thành công và kiểm soát tốt lưu lượng mạng trên các thiết bị máy chủ của mình.

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ TẠI VINAHOST:

>> SERVERCOLOCATION – CDN

>> CLOUDVPS

>> HOSTING

>> EMAIL

>> WEBSITE

>> TÊN MIỀN

>> SSL

10/08/2021
Was this article helpful?