Cấu hình IP tĩnh Ubuntu 16.04 và 18.04

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách Cấu hình IP tĩnh Ubuntu 16.04. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php.

Cấu hình IP tĩnh Ubuntu 16.04

Cấu hình IP tĩnh Ubuntu 18.04

Was this article helpful?