Hướng Dẫn Cài Đặt Và Sử Dụng Rewrite Module Trong IIS

Rewrite Module là gì?

Microsoft URL Rewrite là một module chạy trên IIS 7.0, module này giúp viết lại liên kết URL một cách linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo nội dung trong liên kết đó không bị thay đổi so với nội dung liên kết ban đầu nhưng sẽ không bị giới hạn ở các điểm sau:

– Tối ưu hóa URL và bộ máy tìm kiếm.

Rewrite URL cơ bản dựa vào HTTP headerserver variables

– Nội dung website

– Điều khiển, xử lí nội dung website dựa trên URL segment hoặc request data

Các điểm đặc trưng của Microsoft URL Rewrite

– Rules-based URL rewrting engine

– Regular expression pattern matching

– Wildcard pattern matching

– Global and distributed rewrite rules.

– Access to server variables and http headers

– Various rule actions

– Support for IIS kernel mode and user mode output caching

– String manipulation functions.

– Rewrite maps.

– Failed Request Tracing support.

– Rule templates

– UI for testing of regular expression and wilcard patterns

– UI for managing rewrite rules and rewrite maps.

– GUI tool for importing of mod_rewrite rules

Hướng đẫn cài đặt Rewrite Module trong IIS

Yêu cầu:

– IIS 7.0 với ASP.NET được enable

– URL rewrite module đã được cài đặt.

Đầu tiên bạn phải cài đặt IIS:

– Bạn có thể tham khảo ở đây: Phần 1: Hệ Thống IIS Cơ Bản (Windows + IIS + MS SQL + Web Platform Installer + SSL free Let’s Encrypt) – VinaHost

– Hoặc: Phần 2: Hệ Thống IIS Cơ Bản (Windows + IIS + PHP + MYSQL+ SSL free Let’s Encrypt) – VinaHost

– Cách 1: bạn có thể cài đặt trực tiếp bằng các download file cài đặt từ trang chủ

Download tại đây: Download

Tại đây có nhiều ngôn ngữ và các x64 installerx86 installer

– Cách 2: bạn có thể cài đặt thông qua Web Platform Installer  bạn có thể tham khảo ở đây.

+ Ta truy cập vào “Web Platform Installer” trên IIS Manager

+ Bạn có thể tìm kiếm trên “Web Platform Installer” với từ khóa là: URL Rewrite

+ Ta ấn Finish để kết thúc quá trình cài đặt

+ Như vậy ta đã cài đặt thành công Rewrite Module cho IIS

Hướng dẫn sử dụng cơ bản Rewrite Module Module

– Ta tiến hành truy cập URL Rewrite trên IIS Manager
+ Bạn có thể cấu hình URL Rewrite cho tất cả các website trên IIS Manager hoặc bạn có thể cấu hình cho từng website riêng lẻ.

+ Ở dây mình xin demo cấu hình Reverse Proxy trên 1 website là: phpmyadmin.vothanhdam.cf

– Ta tiếp tục chọn Add Rule sẽ xuất hiện hộp thoại ta tiếp tục chọn Reverse Proxy

– Thêm tên domain hoặc ip kèm theo port trong phần inbound rules.

– Ta truy cập trang website: phpmyadmin.vothanhdam.cf để kiểm tra kết quả.

Chúc bạn thành công!

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ TẠI VINAHOST:

>> SERVERCOLOCATION – CDN

>> CLOUDVPS

>> HOSTING

>> EMAIL

>> WEBSITE

>> TÊN MIỀN

09/08/2021
Was this article helpful?