Hướng dẫn cài đặt OpenVPN Client trên Windows và MacOS

 1. Mục tiêu:
 • Hướng dẫn cài đặt OpenVPN Client trên Windows và MacOS.
 1. Chuẩn bị:
 • Tệp cấu hình VPN, tài khoản và mã pin sẽ được gửi qua e-mail bởi VinaHost.
 • Tiến hành:
 1. Chuẩn bị tệp cấu hình:

Sau khi tải tệp cấu hình về máy tính, giải nén tệp cấu hình sẽ được như hình.

Giữ tệp cấu hình trên và thực hiện tiếp theo việc cài đặt OpenVPN client theo OS.

 1. OpenVPN client trên Window:
  • Cài đặt OpenVPN:

Tải file cài đặt OpenVPN từ trang chủ ở đường link sau: https://openvpn.net/community-downloads/

Ở đây sẽ chọn version 2.4.7 vì là version dùng ổn định. Tuỳ chọn OS tương ứng và tải về. Mở tệp cài đặt OpenVPN đã tải về sẽ hiện ra cửa sổ như hình, nhấn Next.

Đồng ý với các điều khoản, chọn I Agree.

Chọn các phần mềm sẽ cài đặt kèm theo (nên để mặc định). Nhấn Next.

Chọn đường dẫn cài đặt phần mềm, nhấn Install.

Đã cài đặt xong, nhấn Next.

Bỏ chọn Show Readme, nhấn Finish để đóng cửa sổ cài đặt.

 • Kết nối VPN:

Mở phần mềm OpenVPN đã xuất hiện ở Desktop.

Logo  sẽ xuất hiện ở thanh taskbar, nhấn chuột phải và chọn Import file

Chọn đến đường dẫn chứa tệp cấu hình và nhấn Open.

Đã thêm thành công, nhấn OK để đóng cửa sổ thông báo.

Nhấn chuột phải vào logo  lần nữa và nhấn Connect để kết nối.

Lưu ý: trường hợp trên máy tính có nhiều cấu hình, phải chọn đúng tên cấu hình mà VinaHost đã gửi, sau đó nhấn Connect.

Điền tài khoản và mã pin để kết nối. Nên chọn Save password để lần sau kết nối không cần phải điền lại. Nhấn OK.

Sau vài giây sẽ xuất hiện thông báo kết nối thành công kèm với IP được cấp phát từ VPN.

Kết nối đến IP Private của server bằng trình duyệt.

 1. OpenVPN client trên MacOS:
  • Cài đặt OpenVPN client:

Truy cập đường dẫn https://tunnelblick.net/downloads.html và tải bản Stable.

Mount tệp có đuôi .dmg vừa tải được và double click vào biểu tượng Tunnelblick để cài đặt.

 • Kết nối VPN:

Kéo thả tệp cấu hình được gửi từ VinaHost vào mục Configurations.

Nhấn vào biểu tượng Tunnelblick ở góc phải màn hình, chọn đúng tên cấu hình để kết nối. Sau đó điền thông tin tài khoản và mã pin được VinaHost gửi và nhấn OK (nên chọn Save password để không cần điền lại thông tin ở lần kết nối sau).

Kết nối đến IP Private của server bằng trình duyệt.

 

Was this article helpful?