Bitcoin là gì?

Bitcoin là gì? Tại sao Bitcoin không phải là “tiền ảo”?
Was this article helpful?