GIT – Góc IT xin giới thiệu với các bạn một số thủ thuật dành cho : Cấu hình card mạng set IP tĩnh, Cấu hình SSH allow Remote Connection, Cách cài đặt chương trình (ports)

1. Cấu hình card mạng set IP tĩnh

Cách 01: Edit file /etc/rc.conf

defaultrouter=”192.168.2.1″ # gateway
hostname=”freebsd” # hostname
ifconfig_le0=”inet 192.168.2.2 netmask 255.255.255.0″ # IP và netmask

le0 là interface của FreeBSD

Cách 02: dùng sysinstall ( như setup trên Redhat / )

Configure >> Networking >> Interfaces

Restart network:

/etc/rc.d/netif restart

Cách 03 : Dùng lệnh ifconfig interface IP

2.Cấu hình SSH allow ROOT Remote Connection

Edit /etc/rc.conf

Add thêm dòng

sshd_enable=”YES”

Edit /etc/ssh/sshd_config

Sửa: #PermitRootLogin yes

Thành: PermitRootLogin yes ( bỏ dấu #)

ChallengeResponseAuthentication no

( ChallengeResponseAuthentication  set thêm, các bạn thử không set và set cái này nó sẽ khác nhau ra sao)

Restart SSH

/etc/rc.d/sshd restart

3. Cách cài đặt chương trình (ports)

Cách tổng quan cài đặt các chương trình trên FreeBSD.

Điều kiện cơ bản là ta cần phải biết là mình cài cái gì, và tìm nó ở đâu.

 #whereis apache22

Tất cả các chương trình cần cài đặt đều nằm trong /usr/ports

Đây là nơi chứa source CODE ( source code, source deps) (/usr/ports/distfiles/) và script compile ( /usr/ports ) theo style của FreeBSD giống như rpmbuild trên redhat.

Điều kiện cầu là các script compile trong /usr/ports có thể tại http://www.freebsd.org/ports/ điều kiện đủ là các source, vậy source này có thể dạng offline ( copy local vào /usr/ports/distfiles ) hoặc online ( nếu kiểm tra trong /usr/ports/disfiles không có thì nó sẽ download từ các mirror)

Cái quan trọng là chúng ta cần phải biết nó nằm ở đâu. Cách simple là lên http://www.freebsd.org/ports/ search, xem nhóm của nó.

Ví dụ như khi search “lighttpd” thì thấy category là www, vậy thì ta muốn cài lighttpd sẽ phải vào :

cd /usr/ports/www/lighttpd
make
make 

Remove lighttpd

cd /usr/ports/www/lighttpd
make deinstall

Trong trường hợp trong www không có lighttpd thì ta download từ web và xả nén vào đúng nhóm: /usr/ports/www/

4. Kiểm tra chương trình trong FreeBSD

# pkg_info -a | grep -i apache

Hoặc ta có thể cd vào thư mục ports

cd /usr/ports

sau :

make search name=”lighttpd”

nó sẽ output như sau:

Output: Port: lighttpd-1.4.13_2

Path: /usr/ports/www/lighttpd

Info: A secure, fast, compliant, and very flexible Web Server

Maint: [email protected]

B-deps: autoconf-2.59_2 libtool-1.5.22_4 m4-1.4.8_1 pcre-7.0_1 perl-5.8.8

R-deps: pcre-7.0_1

WWW: http://www.lighttpd.net/

Cách trình bày ở trên là cách cài đặt từ source code, cách cài đặt này có những ưu điểm hơn so với cách cài đặt thủ công (tự download source rồi compile) đó là :

– Các application được cài đặt từ ports sẽ được FreeBSD quản lý, sau này có thể update hàng loạt.
– Trong lúc compile nếu cần các lib khác hoặc là phải có các application khác thì sẽ được cài đặt chung luôn, và ta cũng có thể tùy chỉnh thông số cài đặt các lib và application này dễ dàng.
– Có thể chỉnh sửa các thông số cài đặt dễ dàng thông qua giao diện cài đặt.

Nhưng nhược điểm là nếu cài đặt các application lớn thì rất lâu, ví dụ như cài đặt KDE4. Vả lại người cài đặt phải luôn ngồi gần máy để thao tác chọn, tùy chỉnh.

Ngoài những cách cài đặt application như trên còn một cách nữa đó là cài đặt các binary file. Đó là các application đã được build sẵn ra binary file, chỉ download về và giải nén vào trong máy. Dễ dàng nhận thấy khuyến điểm của cách này đó là chúng ta không thể tùy chỉnh các thông số cài đặt một cách thoải mái, nhưng bù lại thì chỉ cần gõ lệnh và hệ thống sẽ tự cài đặt tất cả, không phải ngồi chọn các lựa chọn, và thời gian cài đặt cũng tương đối nhanh hơn.

Cách cài đặt bằng binary file:

Đầu tiên là phải biết tên application cần cài đặt, sau đó gõ lệnh

pkg_add -r [tên application]

Tham số -r cho biết là hệ thống sẽ fetch các binary file trên internet, chính là ở các mirror được khai báo sẵn. Nếu mirror defaults chậm thì các bạn có thể sửa lại thành mirror nhanh hơn thông qua việc chỉnh lại biến

#export PACKAGEROOT="http://new-mirror"

Cài đặt bằng binary file thì chỉ nên áp dụng trong trường hợp cài đặt các application đơn giản hoặc là không quan trọng, không cần performance tuning.

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan