CI/CD là gì ?

Phần mềm đang là lĩnh vực “hot” nhất hiện nay, nó hiện diện khắp nơi trong cuộc sống và phát triển với tốc độ chóng mặt. Sự phát triển không ngừng của phần mềm đã đặt ra những thách thức không nhỏ với các lập trình viên … Continue reading