Cơ bản về Hadoop

Hadoop là gì ? “Hadoop là một framework nguồn mở viết bằng Java cho phép phát triển các ứng dụng phân tán có cường độ dữ liệu lớn một cách miễn phí. Nó cho phép các ứng dụng có thể làm việc với hàng ngàn node khác nhau và hàng … Continue reading

Hadoop là gì ?

1.  Nguồn gốc của Hadoop Dự án Hadoop của Apache được gợi ý và phát triển từ công việc trước đây của Google. Mặc dù Google nắm giữ bằng sáng chế cho phương pháp xử lý dữ liệu quy mô lớn này, nên họ đã hào phóng cấp giấy … Continue reading