UTM là gì?

UTM là viết tắt của cụm từ Unified Threat Management. Là giải pháp bảo mật toàn diện được chuẩn hóa trên trong lĩnh vực bảo mật máy tính. Giải pháp này đã được ứng dụng rộng rãi cho các tổ chức hay công ty để chống lại các … Continue reading

Tối ưu Linux Kernel

Kernel của Linux có rất nhiều những thông số cho phép người dùng tùy chỉnh nhằm tối ưu hiệu năng của hệ thống và ứng dụng. Tùy vào nhu cầu thực tế mà người quản trị có thể tối ưu các tham số này khác nhau. Để tương tác với … Continue reading