fbpx

Posts tagged Elastix

Các bài viết, hướng dẫn, cấu hình, cài đặt, thủ thuật về tổng đài mã nguồn mở Asterisk, Elastrix, voice ip …