GIT – Ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn backup database server 2008 bằng cách thủ công là khi nào mình cần backup thì vào trong database chọn database backup lại, nhưng công việc này thì không mấy khả thi cho lắm, đối với những ai quản lý một lúc cùng nhiều con server database thì việc này vô cúng chiếm nhiều thời gian và lỡ như một ngày nào đó vô tình quên thì mọi chuyện trở nên rắc rối khi đúng ngày mình quên backup databse thì server die, lúc này không biết lấy gì lấy đâu database ngày đó restore lại. Các bạn đừng lo, trong bài viết này mình hướng dẫn các bạn xếp lịch backup database hoàn toàn một cách tự động.

Ở bài này mình thực hiện việc backup định kỳ mỗi ngày vào lúc 12:00 AM. 

Các bước thực hiện Scheduling automated backup using SQL server 2008 :
 1. Chuẩn bị : 
Để bắt đầu tiến hành backup được Database chúng ta phải login vào Qsl server 2008 với quyền tài khoản quản trị. ớ đây mình dùng tài khoản mật định là Sa (là tài khoản có quyền cao nhất trong sql server 2008).
Một đều cũng cần lưu ý là SQL server agent cũng phải bật lên ở chế độ Running, nếu SQL server agent chưa được bật lền thì các bạn Right click and press star.
2. Tiến hành tạo plan cho việc backup trong mysql server 2008.
  B1:    Để nhìn thấy được Maintenace Plan tài khoản bản phải có quyền “SYSADMIN” database role. thì mới thực hiện được công việc set lịch backup. tiến hành tạo plan backup làm theo từng bước trong hình.
B2: Right click the maintenance plan and then select “new maintenance plan”.
B3: Hộp thoại mới xuất hiện yêu cầu đặt tên cho maintenance plan name -> Bấm chọn Ok

B4: Hộp thoại mới xuất hiện.

Bấm vào cái biểu tượng trên cùng góc phải, màn hình set lịch backup xuất hiện

Chú ý vào các khung màu vàng là những tùy chọn mà mình cần chỉnh cho phù hợp với chiến lược backup của mình, của mình thì chọn thời gian backup lúc 12:00 và backup hằng ngày. Bấm ok.

Vậy là chúng ta đã set lịch Autobackup cho mysql server 2008 đã hoàn thành.

II. Xếp lịch auto Delete xóa các file backup thời gian quá lâu.

Ở phần trên mình hướng dẫn các bạn tạo ra các file backup, nhưng lúc mình tạo ra các file backup như vậy mà hệ thống của chúng ta vẫn chạy hoàn toàn tốt và có một số file backup đã được backup khá lâu, và chúng ta muốn xóa các file backup đó định kỳ 4 tuần một lần thì sao, vậy mình hướng dẫn các bạn xếp lịch xóa các file backup hoàn toàn tự động trong sql server2008.

Như ở phàn trên mình đã giới thiệu phần auto backup database rùi, các bước thực hiện giống như vậy cho nên mình bỏ qua các bước đó. chỉ đi vào thành phần chính mình cần đó làMaintenance Cleanup Task

Trong phần Maintenance Plan task –  Bấm chọn Maintenance Cleanup Task.

Giải thích thêm:
– Search folder anh delete files on an extensions :  chọn đường dẫn chưa file backup và định dạng cần xóa.
+ ở khung Folder: chọn đường đẫn chứa file backup.
+ File extensions: Chọn định dạng mà mình cần xóa mysql xin ra định dạng khi backup là *.bak

Chức các bạn thành công.

Chung Lợi

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan