Sau khi đã có thông tin khái quát về , chúng ta bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về các thành phần của . Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách để cài đặt trên các hệ thống khác nhau.

Xem lại bài giới thiệu về Puppet 

Puppet có thể được cài đặt và sử dụng trên nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm:

1. Cài đặt Puppet trên Red Hat Enterprise Linux và Fedora

–          Cài đặt Puppet Labs Repositories

Với RHEL 5:

# -ivh http://yum.puppetlabs.com/el/5/products/i386/puppetlabs-release-5-10.noarch.rpm

Với RHEL 6:

# rpm -ivh http://yum.puppetlabs.com/el/6/products/i386/puppetlabs-release-6-10.noarch.rpm

–          Trên Puppet master, chúng ta cần cài đặt 3 gói là puppet, puppet-serverfacter.

# yum -y puppet puppet-server facter

–          Trên Puppet agent, chúng ta chỉ cần cài đặt 2 gói puppetfacter

# yum install -y puppet facter

2. Cài đặt trên Debian và Ubuntu

–          Repo apt.puppetlabs.com hỗ trợ các phiên bản hệ điều hành sau:

  • Debian 6 “Squeeze” (cũng được hỗ trợ bởi Puppet Enterprise)
  • Debian 7 “Wheezy” (cũng được hỗ trợ bởi Puppet Enterprise)
  • Debian “Sid”
  • Ubuntu 12.04 LTS “Precise Pangolin” (cũng được hỗ trợ bởi Puppet Enterprise)
  • Ubuntu 10.04 LTS “Lucid Lynx” (cũng được hỗ trợ bởi Puppet Enterprise)
  • Ubuntu 12.10 “Quantal Quetzal”
  • Ubuntu 13.04 “Raring Ringtail”

–          gói “puppetlabs-release” tương ứng với phiên bản hệ điều hành. Danh sách đầy đủ các gói repo của Puppet tại đường dẫn https://apt.puppetlabs.com/. Các gói trên được đặt tên theo dạng puppetlabs-release-<CODE NAME>.deb.

–          Cài đặt gói repo bằng lệnh:

# dpkg -i <PACKAGE NAME>

–          Chạy lệnh:

# apt-get update

để cập nhật danh sách các gói phần mềm đang có.

–          Giả sử chúng ta sử dụng Ubuntu 12.04 Precise Pangolin:

# wget https://apt.puppetlabs.com/puppetlabs-release-precise.deb
# dpkg -i puppetlabs-release-precise.deb
# apt-get update

–          Trên master, cài đặt gói puppetpuppetmaster

# apt-get install  -y puppet puppetmaster

–          Trên agent, chỉ cần cài gói puppet

# apt-get install puppet 

3. Cài đặt trên OpenIndiana

–          Để cài đặt Puppet trên OpenIndiana đòi hỏi phải cài đặt Ruby trước. Sau đó cài đặt Puppet và Facter qua RubyGem.

–          Cài đặt Ruby

# pkg install ruby-18

–          RubyGems được cài đặt mặc định khi gói ruby-18 được cài đặt. Chúng ta có thể sử dụng lệnh gem để cài đặt Puppet.

# gem install puppet facter

–          Puppet và Facter được cài đặt trong thư mục /var/ruby/1.8/gem_home/bin/

4. Cài đặt trên Solaris 10 và 11

–          Trên Solaris, không có gói Puppet được phát triển riêng cho hệ điều hành này, vì vậy chúng ta cần cài đặt Puppet từ OpenCSW, RubyGems hoặc từ mã nguồn. OpenCSW (http://www.opencsw.org/about) là 1 dự án đóng gói phần mềm cộng đồng dành cho Solaris.

–          Để bắt đầu, chúng ta sẽ cài đặt OpenCSW

# pkgadd -d http://get.opencsw.org/now

–          Tiếp theo, cài đặt Puppet

# pkgutil --install puppet3

–          Sau khi cài đặt, Puppet sẽ có trong thư mục /opt/csw/bin.

5. Cài đặt từ mã nguồn chương trình

–          Tải Facter, Puppet từ website Puppet Labs:

# cd /tmp
# wget http://downloads.puppetlabs.com/facter/facter-1.7.5.tar.gz
# wget http://downloads.puppetlabs.com/puppet/puppet-3.4.3.tar.gz

–          Giải nén và cài đặt Facter:

# tar –xzvf facter-1.7.5.tar.gz
# cd facter-1.7.5
# ./install.rb

–          Giải nén và cài đặt Puppet

# tar –xzvf puppet-3.4.3.tar.gz
# cd puppet-3.4.3
# ./install.rb
Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan