GIT – là hệ điều hành mã nguồn mở. và mã nguồn của nó được chia sẽ tại trang web http://kernel.org Bạn hoàn toàn có thể tải về một , tiến hành chỉnh sửa, biên dịch thành một hệ điều hành của riêng mình.

Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn biên dịch một kernel để nâng cấp một phiên bản kernel củ lên mới nhất. Ví dụ tôi đàng xài , phiên bản hiện tại 2.6.16

Để xem phiên bản hiện tại của kernel dùng lệnh uname -a

[[email protected] ~]# uname -a
Linux localhost.localdomain 2.6.18-53.el5 #1 SMP Mon Nov 12 02:22:48 EST 2007 i686 i686 i386 GNU/Linux

Bây giờ bạn tiến hành nâng cấp kernel, theo các bước sau:

Bước 1: Không thể thiếu, bạn tải phiên bản mới nhất của kernel cần nâng cấp từ trang web kernel.org

Bước 2: Để thuận tiện bạn nên tiến hành update hết tất cả các gói phần mềm cần thiết, nếu trước đây từng làm rồi thì bước này có thể bỏ qua. Chỉ việc copy và chạy hết các lệnh sau, tất nhiên là bạn đã cho đĩa DVD cài đặt Cent OS vào máy.

mkdir /media/CentOS
mount /dev/cdrom /media/CentOS
rpm –import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5

yum –disablerepo=* –enablerepo=c5-media groupinstall “Development Tools” -y
yum –disablerepo=* –enablerepo=c5-media groupinstall “Development Libraries” -y
yum –disablerepo=* –enablerepo=c5-media groupinstall “GNOME Software Development” -y
yum –disablerepo=* –enablerepo=c5-media groupinstall “X Software Development” -y
yum –disablerepo=* –enablerepo=c5-media groupinstall “MySQL Database” -y
yum –disablerepo=* –enablerepo=c5-media groupinstall “Graphical Internet” -y
yum –disablerepo=* –enablerepo=c5-media groupinstall “GNOME Desktop Environment” -y
yum –disablerepo=* –enablerepo=c5-media groupinstall “Mail Server” -y

Bước 3: Giải nén file kernel vừa tải về, rồi chuyển đến thư mục chứa nó. Ví dụ ở đây tôi đã tải file linux-2.6.26.8.tar.bz2

#tar -xjvf  linux-2.6.26.8.tar.bz2

#cd linux-2.6.26.8

Bước 4: Chọn cấu hình biên dịch

Trước khi biên dịch kernel bạn có thể lựa chon nhiều tùy chọn cho hệ điều hành sau biên dịch. Bạn gỏ lệnh

#make menu config

Một menu lựa chọn mở ra, bạn có thể chọn các cấu hình cho hệ điều hành, như tương thích bộ vi xử lý nào, card mạng…

Tuy nhiên, nếu bước này không rành thì bạn cứ để mặc định

Bước 5: Tạo kernel image bằng lệnh

# make bzImage

Lệnh này mất khá nhiều thời gian

Bước 6: Biên dịch kernel bằng lệnh

#make modules

Bước 7: cài đặt kernel

#make modules_install

#make install

Bước 8: Kết thúc quá trình này, chúng ta đã có thêm một nhân mới cho hệ điều hành, khởi động lại máy, màn hình boot loader sẽ có hai lựa chọn cho hai nhân hệ điều hành khác nhau. Lưu ý là đây là nhân hệ điều hành, chứ dữ liệu trong hai hệ điều hành lưu trữ giống nhau, tức là ở cùng một phân khu đĩa.

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan