GTT – Khi database của bạn lớn/nhiều hoặc lượng truy cập và liên tục , chắc chắn sẽ chiếm rất nhiều tài nguyên và khiến load cao. Để hạn giảm load cho , chúng ta có thể lại kết quả của các lần query vào bộ nhớ RAM.

Tính năng này được MySQL hỗ trợ từ phiên bản 4.0.1 trở lên, để enable chức năng này chúng ta cần đặt các giá trị sau vào /etc/my.cnf :

query_cache_type = 1
query_cache_size = 256M
query_cache_limit = 2M
query_cache_type : enable or tính năng query cache (enable = 1 ; = 0)
query_cache_size : lượng RAM dành cho việc cache query result.
query_cache_limit: dung lượng tối đa của một query result mà mình cho phép cache.

– Kiểm tra xem query cache đã được kích hoạt hay chưa :

mysql> show variables like ‘%query_cache%’;
+——————————+———–+
| Variable_name | Value |
+——————————+———–+
| have_query_cache | YES |
| query_cache_limit | 2097152 |
| query_cache_min_res_unit | 4096 |
| query_cache_size | 268435456 |
| query_cache_type | ON |
| query_cache_wlock_invalidate | OFF |
+——————————+———–+

– Kiểm tra xem query cache đã hoạt động hay chưa :

mysql> show status like ‘%qcache%’;
+————————-+———-+
| Variable_name | Value |
+————————-+———-+
| Qcache_free_blocks | 17034 |
| Qcache_free_memory | 36995488 |
| Qcache_hits | 4455579 |
| Qcache_inserts | 702176 |
| Qcache_lowmem_prunes | 87400 |
| Qcache_not_cached | 76260 |
| Qcache_queries_in_cache | 20198 |
| Qcache_total_blocks | 78340 |
+————————-+———-+

Vài thông số quan trọng cần chú ý :

Qcache_free_memory : lượng RAM hiện tại còn trống (chưa sử dụng) cho việc cache. Nếu thông số này quá cao bạn có thể giảm query_cache_size xuống , nếu quá thấp thì nâng query_cache_size lên.
Qcache_hits : số lượng query được lấy trong cache ra sử dụng thay vì phải thực hiện “real query” đến CSDL.
Qcache_inserts : số lượng query đã được add vào cache.
Qcache_lowmem_prunes : mỗi khi vùng nhớ dành cho việc cache bị hết (Qcache_free_memory thấp), khi add thêm query vào cache MySQL cần phải giải phóng 1 ít bộ nhớ để chứa query này. Mỗi lần thu hồi vùng nhớ , con số này tăng lên 1. Nếu số này quá lớn chứng tỏ lượng RAM dành cho việc cache(query_cache_size) không đủ và cần phải tăng lên. Nếu số này bằng 0 thì lượng RAM dành cho cache quá lớn , cần giảm lại.
Qcache_queries_in_cache : số lượng query hiện tại đang được cache.

Bài viết này nằm trong dự án  www.gocit.vn, forum hổ trợ forum.gocit.vn , xem thêm tại link http://www.gocit.vn/du-an-linux-toan-tap/

Tham gia thảo luận bài viết tại forum : http://forum.gocit.vn/threads/mysql-query-cache.425/

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan