GIT – Hệ điều hành không có giao diện GUI tốt như nhưng bù lại nó lại có giao diện dòng lệnh cực kỳ mạnh mẽ.
1. Lệnh tee
Lệnh này đơn giản là vừa đưa kết quả ra màn hình vừa đưa vào tệp tin đã chỉ định. Ví dụ:

$ls -al | tee list_of_dir.txt

2. Lệnh zcat
Hệ điều hành Linux rất hay sử dụng kiểu nén gzip để nén tài liệu, đặc biệt là các tài liệu ít dùng như man hay text document. Bạn có thể kiểm chứng bằng các xem các thư mục như là /usr/share/man/man1 hay/usr/share/doc/tên_domain_phần mềm/
Bạn có thể sử dụng lệnh gunzip sau đó là cat. Nhưng có một các đơn giản và tiện dụng hơn rất nhiều đó là sử dụng zcat.

$ zcat README.vn.gz

Chú ý:

  • Nếu nội dung quá dài bạn nên sử dụng kết hợp nó với lệnh more

$ zcat README.vn.gz | more

  • Như các bạn có thể đoán được, động lực (power by) của lệnh này là gunzip:

$ gunzip -c README.vn.gz # kết quả không khác gì zcat

3. wget
Để tải về từ Internet, bạn sử dụng wget. Nó hỗ trợ tương đối nhiều giao thức (http, ftp, https) cũng như có nhiều tùy chọn.
Ví dụ:

$ wget -c www.example.com/package.tar.bz2

Tùy chọn -c có nghĩa sẽ tiếp tục tải về nếu đã downdload dở dang.
Xem trong help và manpage!
4. Lệnh xargs
Lệnh này chuyển lần lượt các tham số cho lệnh. Ví dụ bạn có file lưu danh sách các gói phần mềm cần về. Bạn muốn chỉ sử dụng một lệnh để thực thi việc này. Hãy làm như sau:

$ cat ten_file | xargs wget # hay là:
$ xargs wget `cat tên_file`
$ xargs wget $(cat tên_file) # tốt hơn cả là:
$ xargs –arg-file=tên_file wget

Ví dụ khác là bạn muốn thay đổi quyền truy cập của hàng loạt tệp tin và thư mục cho nơi lưu website của mình:

$ find /var/www -type f | xargs chmod 644 # thay đổi file
$ find /var/www -type d | xargs chmod 744 # áp dụng cho thư mục

Xem “xargs –help” hay manpage để có được thông tin đầy đủ.
5. Lệnh
Bạn muốn copy một tệp tin vào trong hệ thống file và lại đồng thời muốn đặt quyền truy cập cho nó? Hãy sử dụng lệnh install
Xem cú pháp sử dụng lệnh:

$ install –help

Ví dụ:

$ install -m 744 vsftpd /etc/init.d/

Nếu bạn sử dụng lệnh copy (cp) thì bạn lại phải sử dụng “chmod u+x” thêm một lần nữa để nó có quyền thực thi.
Lệnh này hay được sử dụng để cài đặt phần mềm (thường được sử dụng trong Makefile).
Xem thêm trong manpage.

Cùng thảo luận bài viết tại forum : http://forum.gocit.vn/threads/mot-so-lenh-linux-nang-cao.162/

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan