GIT – Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Nagios : Nagios là một phần mềm nguồn mở hỗ trợ cho người quản trị mạng trong việc giám sát các Host, Services (DHCP, HTTP, …) và một số tài nguyên hệ thống như dung lượng trên các ổ đĩa, hoạt động của CPU,.. trong hệ thống mạng.

Hệ thống phát cảnh báo linh động có thể báo động bằng âm thanh, qua e-mail hay phát SMS.

Bài viết sau hướng dẫn các cài đặt Nagios.

Bước 1: NAGIOS :

Download Nagios và các Plugins tại http://www.nagios.org/download hoặc http://sourceforge.net/projects/nagios/?source=directory

Bước 2: Cài đặt NAGIOS
– Tạo account: username: nagios ; group: nagios

# useradd nagios
# passwd nagios

– Yêu cầu các gói sau phải cài trước: apache, , gcc, glibc, glibc-common, gd, gd-devel, png, png-devel, jpeg, jpeg-devel, zlib, zlib-devel

# yum php gcc glibc glibc-common gd gd-devel, png, png-devel, jpeg, jpeg-devel, zlib, zlib-devel

– Di chuyển vào source cua NAGIOS va install bằng các lệnh

#./configure --with-command-group=nagios
# make all
# make install
# make install-init
# make install-config
# make install-commandmode
# make install-webconf

– Tao user để truy cập web NAGIOS (user: nagiosadmin, password: nagiosadmin)

# htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin

– Restart apache

# service httpd restart

— Cấu hình plugin
Lưu ý: gán quyền truy xuất cho user nagios:

#chown nagios.nagios /usr/local/nagios
#chown -R nagios.nagios /usr/local/nagios/libexec

Bước 3: Cấu hình các file cấu hình trong NAGIOS

# vi /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

Và các file *.cfg trong cùng thư mục

– Kiểm lỗi trong quá trình cấu hình

#/usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
# service nagios restart

– Đưa nagios vào system startup (Khi hệ thống khởi động thì Nagios khởi động)

# chkconfig --add nagios
# chkconfig nagios on

– Cài nagios plugin

# tar -zxvf nagios-plugins-1.4.14.tar.gz
# cd nagios-plugins-1.4.14
# ./configure --with-nagios-user=nagios --with-nagios-group=nagios
# make
# make install

Bước 4: Kiểm tra hoạt động hệ thống qua giao diện web
Dùng trình duyệt web, đăng nhập với url: http://ip-address/nagios
Đăng nhập với account: nagiosadmin/nagiosadmin

Tham gia thảo luận bài viết tại forum : http://forum.gocit.vn/threads/huong-dan-cai-dat-va-cau-hinh-nagios.297/

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan