GIT – htop : chắc ai cũng dùng qua lệnh top – một công cụ theo dõi tổng quan về hệ thống theo thời gian thực (default 3s refresh 1 lần) về CPU, RAM, processs …. 
– Giới thiệu với mọi người một phiên bản cải tiến của top là htop (http://htop.sourceforge.net/) , ưu điểm của htop này là:

+ Giao diện trực quan sinh động hơn
+ Hiển thị load của từng CPU đối với server có nhiều CPU.
+ Hỗ trợ sử dụng mouse so với top.
+ Có thể kill process 1 cách đơn giản không cần truyền pid như top.

– Các ưu điểm khác của chú htop tự quảng cáo hơn top: (http://htop.sourceforge.net/index.php?page=comparison )

+ In ‘htop’ you can scroll the list vertically and horizontally to see all processes and complete lines.
+ In ‘top’ you are subject to a delay for each unassigned key you press (especially annoying when multi-key escape sequences are triggered by accident).
+ ‘htop’ starts faster (‘top’ seems to collect data for a while before displaying anything).
+ In ‘htop’ you don’t need to type the process number or the priority value to renice a process, in ‘top’ you do.

– Cài đặt và sử dụng:

+ source bản mới nhất về complie (http://sourceforge.net/projects/htop )
+ Với /Redhat thì có thể cài từ file RPM:

wget http://pkgs.repoforge.org/htop/htop-0.9-1.el5.rf.i386.rpm
rpm -ivh htop-0.9-1.el5.rf.i386.rpm

Hoặc :

( Đối với Redhat – CentOS )

yum htop

( Đối với – Debian )

apt-get install htop

Sử dụng bằng cách gõ lệnh:

htop

Để được trợ giúp, có thể dùng những lệnh sau :

man htop

htop –help

Giao diện htop
Htop

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan