GIT – Góc IT xin giới thiệu với các bạn một câu chuyện sát với thực tế ” Bé lợn, lớn bò”, một tác phẩm của họa sĩ trẻ Thành Phong, tác giả của ” Sát thủ đầu mưng mủ”.

www.gocit.vn

www.gocit.vn

www.gocit.vn

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan