GIT – GIỚI THIỆU

Quản trị hệ thống CNTT, nhất là đối với các hệ thống lớn phân bố trên phạm vi địa lý rộng luôn là vấn đề quan trọng có ảnh hưởng rất lớn đến chi phí cũng như nhân lực quản trị và vận hành của doanh nghiệp.
 • Giải pháp và công cụ quản trị cho các hệ thống vừa và nhỏ
 • Tư vấn xây dựng các trung tâm điều hành mạng – Network Operation System (NOS) cho các hệ thống mạng có qui mô lớn.
 • Tư vấn xây dựng trung tâm quản trị, điều hành và giám sát an ninh hệ thống.
 • Xây dựng giải pháp quản trị hệ thống CNTT tập trung tổng thể.
GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
Khả năng xây dựng các trung tâm điều hành hệ thống CNTT :
 • Giao diện thân thiện, dể sử dụng, tiết kiệm chi phí duy trì hệ thống
 • Quản lý giám sát toàn bộ hệ thống tại một trung tâm duy nhất
 • Giám sát tình trạng cũng như có khả năng tập hợp dữ kiện để dự báo nguy cơ xấu có thể xảy ra
 • Thiết lập cấu hình thiết bị từ trung tâm cho tất cả các chi nhánh/người dùng từ xa
 • Áp dụng chính sách an ninh, chính sách sử dụng bản quyền phần mềm, chính sách truy cập….đồng nhất cho toàn doanh nghiệp
 • Giám sát và lập lịch bảo trì cho từng thành phần trong hệ thống một cách chính xác
 • Hỗ trợ người quản trị hệ thống lên kế hoạch nâng cấp, thêm mới….dễ dàng và nhanh chóng
 • Điều hành hệ thống tập trung thông qua môi trường chuyên nghiệp
 • v.v.

GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH VÀ GIÁM SÁT AN NINH HỆ THỐNG

Với bất kỳ hệ thống CNTT nào dù có được trang bị an ninh mạng chặt chẽ và tiên tiến cao nhất cũng sẽ không tránh khỏi bị truy xuất bất hợp pháp dẫn đến mất mát thông tin nếu không tuân thủ 03 điều kiện; giám sát (Monitoring) chặt chẽ nhằm phát hiện kịp thời các lỗ hổng của hệ thống, quản trị và phân tích (Analysis) hệ thống an ninh nhằm nắm rõ tình trạng thực tế của hệ thống, nắm rõ các thủ thuật tấn công của tin tặc, virus… Thực thi (Implementation) nhằm triển khai các chính sách (policies) an ninh nhanh và chính xác, sửa chữa các lỗ hổng, cập nhật công nghệ mới cho hệ thống….

 • Giám sát và phát hiện theo thời gian thực (real-time monitoring)
 • Quản trị thiết bị, dự báo tình trạng của thiết bị cũng như quản trị chu kỳ bảo hành/bảo trì cho thiết bị
 • Quản trị truy cập cho người dùng cũng như phòng chống truy xuất trái phép
 • Hỗ trợ cấu hình hệ thống
 • Quản trị và đánh giá chi phí đầu tư
 • Cập nhật và nâng cấp hệ thống
 • Tự động thu thập thông tin của hệ thống và tạo báo cáo (report) tập trung.
 • v.v.

Nguồn : www.gensys.com.vn

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan