GIT – Góc IT xin hướng dẫn các bạn cách vô hiệu hóa chia sẽ tập tin ẩn trên hệ điều hành bằng regedit.

Servers

Đối với :  NT 4.0/W2K/Windows 2003s, thay đổi giá tri :

Hive: HKEY_LOCAL_MACHINE Key: SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanManServer\
Parameters Name: AutoShareServer
Data Type: REG_DWORD
Value: 0

Workstations

Đối  với NT 4.0 Workstation/W2K Pro/XP Pro, thay đổi giá trị :

Hive: HKEY_LOCAL_MACHINE Key: SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanManServer\
Parameters Name: AutoShareWks
Data Type: REG_DWORD
Value: 0

Đối với Vista/Windows7

Chọn Start—>Runregedit chọn ok

Đối với Windows Vista   Enter your UAC credentials để tiếp tục

Hive: HKEY_LOCAL_MACHINE  Key SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\

Parameters Name: AutoShareWks
Data Type: DWORD (32-bit)
Value: 0

Khởi động lại Windows để có hiệu lực

Thảo luận bài viết tại forum : http://forum.gocit.vn/threads/disable-administrator-share.427/

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan