GIT – Việc vận hành tương đối phức tạp, vì vậy việc sử dụng các công cụ đánh giá là hết sức cần thiết, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn các công cụ đánh giá HDD, RAM, Database , Website …

1. Sysbench ( xem thêm tại http://www.gocit.vn/bai-viet/sysbench-on-centos/ )

Tạo database test với 1 triệu row:
sysbench --test=oltp --mysql-table-engine=innodb --db-driver=mysql --mysql-host=x.x.x.x --oltp-table-size=1000000 --mysql-user= --mysql-password=123456  --mysql-db=test --num-threads=80 prepare
Bắt đầu test:
sysbench --test=oltp --mysql-table-engine=innodb --db-driver=mysql --mysql-host=x.x.x.x --oltp-table-size=1000000 --mysql-user= --mysql-password=123456  --mysql-db=test --num-threads=100 run
Kết quả test với server ibm Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.20GHz,4 Gb ram
OLTP test statistics:
  queries performed:
    read:              140000
    write:              50000
    other:              20000
    total:              210000
  transactions:            10000 (343.57 per sec.)
  deadlocks:              0   (0.00 per sec.)
  read/write requests:         190000 (6527.82 per sec.)
  other operations:          20000 (687.14 per sec.)
2. Iperf là một công cụ để đo bandwidth hoặc test network performance. Để biết cách sử dụng bạn có thể đọc `iperf -h`.
Trên server, gõ: 

$ iperf -s
------------------------------------------------------------
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 85.3 KByte (default)
------------------------------------------------------------

Trên client: 

$ iperf -c 192.168.5.10
------------------------------------------------------------
Client connecting to 192.168.5.10, TCP port 5001
TCP window size: 16.0 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[ 3] local 192.168.5.20 port 33875 connected with 192.168.5.10 port 5001
[ ID] Interval    Transfer   Bandwidth
[ 3] 0.0-10.0 sec 43.8 MBytes 36.6 Mbits/sec
3. Apache HTTP Server ( ab ) là web server mạnh mẽ, uyển chuyển, tương thích với giao thức HTTP/1.1. Phiên bản gốc của Apache được thiết kế để thay thế cho NCSA HTTP Server, và đến nay nó đã phát triển mạnh mẽ, trở thành web server phổ biến nhất trên Internet. Là 1 dự án của Apache Software Foundation, những người phát triển nó đã hợp tác, phát triển và duy trì để Apache trở nên mạnh mẽ hơn, đạt được cấp độ thương mại và chuẩn server với mã nguồn miễn phí.
#ab -n 10 -c 2 http://gocit.vn/

This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 655654 $>
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/

Benchmarking gocit.vn (be patient)…..done
Server Software: nginx/1.2.6
Server Hostname: gocit.vn
Server Port: 80

Document Path: /
Document Length: 0 bytes

Concurrency Level: 2
Time taken for tests: 1.944 seconds
Complete requests: 10
Failed requests: 0
Write errors: 0
Non-2xx responses: 10
Total transferred: 2410 bytes
HTML transferred: 0 bytes
Requests per second: 5.15 [#/sec] (mean)
Time per request: 388.701 [ms] (mean)
Time per request: 194.350 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate: 1.21 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)
min mean[+/-sd] median max
Connect: 3 4 1.5 3 7
Processing: 317 378 66.9 356 527
Waiting: 317 378 66.9 356 527
Total: 323 382 66.5 359 531

Percentage of the requests served within a certain time (ms)
50% 359
66% 382
75% 389
80% 467
90% 531
95% 531
98% 531
99% 531
100% 531 (longest request)

4. Với một số người dùng Linux thì việc kiểm tra thông tin phần cứng thật không dễ dàng. Linux là một hệ thống phức tạp nhưng nó lại tích hợp một số công cụ giúp lấy thông tin chi tiết của phần cứng, chẳng hạn chúng ta có thể sử dụng một lệnh khá đơn giản để kiểm tra thông tin đĩa cứng trên hệ thống đó là lệnh hdparm. Lệnh này cung cấp một giao diện dòng lệnh để thực hiện quản lý nhiều loại đĩa cứng được hệ thống phụ điều khiển thiết bị ATA/IDE của Linux hỗ trợ. Nó cung cấp một lệnh giúp hiển thị thông tin xác minh như dung lượng, thông tin chi tiết, … trực tiếp từ ổ đĩa. Thông tin này được lưu dưới một định dạng mở rộng mới. Bạn chỉ cần đăng nhập dưới quyền root user và sử dụng lệnh sau:

# hdparm -I /dev/sda

/dev/hda:
Timing buffered reads: 140 MB in 3.02 seconds = 46.28 MB/sec

5. Cũng giống như hdparm,  seeker ghi dữ liệu ngẫu nhiên lên ổ cứng và cho bạn kết quả

# seeker /dev/sda
Seeker v3.0, 2009-06-17, http://www.linuxinsight.com/how_fast_is_your_disk.html
Benchmarking /dev/sda [33554432 blocks, 17179869184 bytes, 16 GB, 16384 MB, 17 GiB, 17179 MiB]
[512 logical sector size, 512 physical sector size]
[1 threads]
Wait 30 seconds…………………………
Results: 177 seeks/second, 5.630 ms random access time (4527280 < offsets < 17178403760)

Ngoài ra còn các phần mềm khác, các bạn tự tìm hiểu nhé
dbench.x86_64 : Filesystem load benchmarking tool
kcbench.noarch : compile benchmark
sysbench.x86_64 : System performance benchmark
tiobench.x86_64 : Threaded I/O benchmark
bonnie++.x86_64 : Filesystem and disk benchmark & burn-in suite
dnsperf.x86_64 : Benchmarking authorative and recursing servers
fs_mark.x86_64 : Benchmark synchronous/async file creation
kcbench-data.noarch : Kernel sources to be used by kcbench
kcbench-data-2.6.25.noarch : Kernel sources from 2.6.25 to be used by kcbench
mysql-bench.x86_64 : MySQL benchmark scripts and data
-pear-Benchmark.noarch : Framework to benchmark scripts or function calls
root-proof-bench.x86_64 : PROOF benchmarking
seivot.noarch : Benchmarking tool for backup programs
siege.x86_64 : HTTP regression testing and benchmarking utility
enchant-aspell.x86_64 : Integration with aspell for libenchant
enchant-devel.x86_64 : Support files necessary to compile applications with libenchant.
enchant-voikko.x86_64 : Integration with voikko for libenchant
filebench.x86_64 : A model based file system workload generator
iperf.x86_64 : Measurement tool for TCP/UDP bandwidth performance
phoronix-test-suite.noarch : An Automated, Open-Source Testing Framework
seeker.x86_64 : Random access disk benchmark utility
Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan