GIT – Góc IT xin giới thiệu với các bạn một loạt bài thơ vui về IT: Find Love, Đừng dại yêu IT, Đối đáp ‘chuyện ấy’ của dân IT

Chàng: Em ơi lấy chồng tin học đi.
Phần mềm phần cứng chẳng ngại chi.

Vấn đề chủ yếu là công nghệ.
Với anh cái đó thì khỏi chê…

Nàng: Em chẳng lấy chồng tin học đâu.
Phần mềm, phần cứng nhức cả đầu.
Phần mềm thì mãi sao không cứng.
Phần cứng lúc cần chẳng thấy đâu.

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan