GIT – Góc IT xin hướng dẫn các bạn cách khôi phục mật khẩu ( reset root linux , không cần dùng đĩa CD – DVD )

Với LILO

Boot với lệnh linux 1, linux single hay init=/bin/bash. Khi thấy dấu nhắc của bash xuất hiện thì gõ lệnh passwd sẽ cho phép xác lập lại mật mã cho root mà không cần hỏi mật mã cũ.

Ghi chú : LILO hiện nay ít sử dụng

Với GRUB

Nếu có cài đặt password cho GRUB, gõ p và nhập mật mã vào.
Chọn phiên bản muốn boot và gõ e để thay đổi các tuỳ chọn.
Trong danh sách liệt kê, chọn hàng bắt đầu bằng kernel và gõ e để thay đổi. Chuyển về cuối của hàng lệnh và thêm một khoảng trống ([Spacebar]) và từ single hoặc -s. Nhấn [Enter] để thoát.
Trở lại màn hình GRUB, gõ b để khởi động hệ thống với kiểu single. Tiếp đến dùng lệnh passwd để thay đổi mật mã cho root như trường hợp dùng LILO ở trên.

Khi không boot được dạng single

Nếu không thể dùng cách single được thì boot hệ thống bằng một CD-Live (Knoppix, 2nd Slack CD,…) sau đó hệ thống lên:

# mount /dev/hda5 /mnt

với giả thiết rằng Linux đang có trong /dev/hda5. Nếu /etc/passwd có dạng:

root:Yhgew13xs:0:0: ...

thì sửa lại thành:

root::0:0: ...

Nếu file /etc/passwd có dạng:

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash

thì không sửa trong file này mà phải sửa trong file /etc/shadow từ dạng:

root:$1$64DCVrrh$JjYyRjwasB84oILeLzcxs0:12363:0:99 999:7:::

thành

root::12363:0:99999:7:::

Sau đó khởi động lại , đăng nhập với password rỗng.

Bài viết này nằm trong dự án  www.gocit.vn, forum hổ trợ forum.gocit.vn , xem thêm tại link http://www.gocit.vn/du-an-linux-toan-tap/
Thảo luận bài viết tại forum : http://forum.gocit.vn/threads/reset-password-root-linux.429/
Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan