GIT – mytop  là một trong những tiện ích bằng dòng lệnh thời gian thực tốt nhất dùng để giám sát . Nó được viết bởi Jeremy Zawodny, và có thể tải về miễn phí.

Nó chạy trên hầu hết các hệ thống dựa trên nhân UNIX, và các hệ thống . Kiểu giám sát thời gian thực này rất hữu ích khi quản lý một MySQL server.

Bạn cần một MySQL server đang làm việc và một vài module của Perl như DBI, DBD::mysql, Term::ReadKey, và Getopt::Long để có thể dùng . Bạn có thể tải về mã nguồn của  tại đây  hoặc có thể lấy về gói nhị phân cho hệ thống của bạn. Có nhiều gói dùng cho hệ thống Fedora/Redhat và Ubuntu.

Bạn có thể cài mytop bằng cách sau trên

# yum install mytop

Khi đã hoàn tất việc cài đặt mytop, bạn có thể kiểm tra nếu nó đang hoạt động bằng cách dùng câu lệnh sau:

# mytop -h dbserver -u dbuser -p dbpassword -d database

Thay thế dbserver ( localhost, 192.168.1.1 ) dbuser( root, gocit ), và dbpassword với các tên và mật khẩu chính xác của MySQL server của bạn.

Nếu bạn gặp lỗi

Error in option spec: “long|!”

thì có thể fix bằng cách như sau

chmod 755 /usr/bin/mytop
vi /usr/bin/mytop

tìm dòng

“long|!”              => \$config{long_nums},

và sửa lại thành

#”long|!”              => \$config{long_nums},

Sau đó chạy lại lệnh mytop.

Chúc các bạn thành công.

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan