Mới đây, đã công bố kế hoạch tiếp tục mở rộng đánh dấu “Không ” hiển thị trên các trang HTTP trên trình duyện Chrome. Nếu của bạn vẫn đang là HTTP, hãy nhanh chóng chuyển đổi sang HTTPS để đảm bảo an toàn thông tin cho người dùng và nâng cao uy tín cho . của bạn sẽ được đánh dấu “Bảo mật”, được Google đánh giá tốt và hỗ trợ tốt cho SEO.

Thêm https cho Xenforo miễn phí từ   giúp website của bạn seo được tốt hơn khi mà Https đã trở nên phổ biến.

Đầu tiên mở  /library/config. thêm vào dưới cùng dòng sau để ép website phải sử dụng Https

$_SERVER[‘HTTPS’] = ‘on’;

Kích hoạt SSL miễn phí tại CloudFlare

Đầu tiên bạn cần đăng ký website với cloudflare ( nếu chưa đăng ký có thể đăng ký miễn phí tại https://www.cloudflare.com/a/sign-up

Login cloudflare và chọn tên website.

Chọn Flexible

Như vậy là bạn đã kích hoạt ssl thành công cho forum xenforo của mình. tuy nhiên nếu bạn chuyển hướng https cho site của bạn sẽ bị lỗi js, vì vậy tiếp theo bạn login ACP xenforo. Mở template PAGE_CONTAINER tìm

<base href="{$requestPaths.fullBasePath}" />
thay bằng
<base href=”https://forum.gocit.vn/” />


Tìm tiếp ngay dưới đó

var _b = document.getElementsByTagName(‘base’)[0], _bH = “{xen:jsescape $requestPaths.fullBasePath}”;

thay bằng

var _b = document.getElementsByTagName(‘base’)[0], _bH = “https://forum.gocit.vn”;

Bước cuối cùng là redirect http về https. các bạn login cloudflare lại. Chọn website như bước

1. Chọn tab Page Rules

Điền vào khung :

http://*.gocit.vn/*


Phần option chọn mục Always user https

Bây giờ truy cập thử http://forum.gocit.vn sẽ tự động redirect qua https://forum.gocit.vn

Các bạn thay thành domain tương ứng của các bạn, chúc các bạn thành công.

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan