GIT – Systems đã xây dựng phần mềm điện toán đám mây cá nhân với khả năng tiếp tục chạy ngay cả khi một nút bị hỏng. Đây là một tính năng được gọi là khả năng sẵn sàng cao (HA), công ty đã công bố.
“Nếu một cái gì đó bị hỏng thì phần mềm sẽ đặt các nút khác vào sử dụng ngay lập tức, và hoạt động của bạn sẽ không bị gián đoạn”, Marten Mickos, Giám đốc điều hành của Eucalyptus Systems cho biết. “Thậm chí nếu toàn bộ đám mây của bạn bị sự cố thì chúng tôi có thể di chuyển các khối lượng công việc đến một đám mây khác.”

Eucalyptus 3, một bản thử nghiệm của nó sẽ được phát hành trong vòng 30 ngày tới, cũng đi kèm với các kiểm soát truy cập nâng cao nguồn lực (RAC), nó cung cấp sự theo dõi chính xác hơn, và thanh toán các nguồn tài nguyên điện toán đám mây.

Được phát triển bởi một nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học California với sự tài trợ từ Quỹ Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ, Eucalyptus là một nền tảng điện toán đám mây sao lưu các giao diện lập trình ứng dụng Web. Eucalyptus Systems cung cấp một phiên bản doanh nghiệp của phần mềm với các tính năng quản lý độc quyền được bổ sung thêm, mặc dù công ty cũng quan tâm đến sự phát triển của lõi mã nguồn mở của chương trình. Cho đến nay, có hơn 25.000 tổ chức và cá nhân sử dụng phần mềm Eucalyptus công ty ước tính.

Với kiến trúc HA mới, hệ thống có thể tiếp tục chạy một dịch vụ điện toán đám mây nếu một số thành phần của phần cứng của hệ thống ngừng hoạt động, do đĩa bị hỏng, hoặc bộ nhớ đầy hoặc bị cúp điện hoặc một số vấn đề khác. Mỗi trường hợp của các đám mây được nhân rộng trên máy chủ khác, và máy chủ dự phòng này sẽ tiếp tục những hoạt động của máy chủ chính đã bị hỏng. Phần mềm theo dõi tình trạng của mỗi nút và có thể tự động chuyển sang hoạt động của một nút hoặc một thiết lập các nút bị ngừng.

Các khả năng của hoạt động kiểm soát truy cập nâng cao nguồn lực RAC mới thực hiện việc quản lý truy cập và nhận dạng, giúp cho việc theo dõi và kiểm soát việc sử dụng của những người dùng hoặc các nhóm. Nó cũng có thể triển khai nhóm người sử dụng và hồ sơ của người dùng từ thư mục và LDAP khác dựa trên các thư mục của người sử dụng. Eucalyptus cũng đã cung cấp phiên bản mới với một số công cụ báo cáo mới, có khả năng giúp xây dựng các hóa đơn tính tiền.

Thảo luận bài viết tại forum : http://forum.gocit.vn/threads/eucalyptus-systems.604/

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan