GIT – RSYNC là một công cụ khá mạnh xuất hiện trên các hệ thống nhân Linux, Unix. Chính vì lẽ đó mà MacOSX bản thân nó đã có trình hỗ trợ này. Tiện ích lõi RSYNC cho bạn sao lưu hay đồng bộ dữ liệu một cách an toàn, nhanh chóng mà không cần dùng đến bất kỳ trình nào khác nữa.

Đây là trình sử dụng thông qua dòng lệnh, bạn yên tâm là dù nó có giao diện dòng lệnh, nhưng RSYNC lại rất dễ sử dụng.

Nào, chúng ta bắt đầu.

Sao lưu:

rsync -vbar --delete-before /thư/mục/A /thư/mục/B

Chức năng “backup” sẽ tạo 1 bản dữ liệu hoàn chỉnh, giống nhau như đúc. Thích hợp khi có sự thay đổi nhiều và muốn tạo 1 bản lưu trữ hoàn chỉnh để dành sau này.
Sao lưu chính là tính năng lưu trữ 1 chiều: từ A đến B. Nếu A thay đổi nội dung thì B thay đổi theo.

Đồng bộ:

rsync -av --numeric-ids /thư/mục/A /thư/mục/B

Chức năng “synchronize” là chức năng đồng bộ hóa dữ liệu. Nôm na thì nó cũng không khác tính năng “backup” là bao. Tuy nhiên, hiểu cặn kẽ hơn, “synchronize” chính là tính năng 2 chiều:
_Khi A có thay đổi mới nhất, B cũng sẽ thay đổi
_Khi B có thay đổi mới nhất, A cũng sẽ ghi nhận sự thay đổi này và thay đổi theo

Các option:
a : archive, bảo toàn các thông tin về file như permission, user, groups … của các file
v : verbose, in ra quá trình copy
z : nén trước khi copy để giảm kích cỡ truyền tải

Nếu muốn loại trừ, sử dụng tính trạng:

--exclude=FOLDER_hay_FILE_không_muốn

Điều này khá hay khi bạn có dữ liệu nhạy cảm nhưng lại không muốn thay đổi trong quá trình “backup” hay “synchronize”

Qua đó ta có thể hiểu:
“Backup”: dùng để tạo bản sao dự phòng
“Synchronize”: dùng khi nào bạn có nhiều máy, chẳng hạn muốn có dữ liệu trên 1 , đồng thời trên 2 cũng vậy cũng giống như vậy. Tuy nhiên, 1 hoặc 2 có sự thay đổi, thì cả 2 này cũng sẽ có nội dung giống nhau.

#rsync -az --progress --size-only --delete /home/gocit/source/* www.phongtuc.vn:/home/phongtuc/destination/

1. -a : lưu trữ và bảo tồn tất cả các thuộc tính của file
2. -z : nén, tiết kiệm băng thông, nhưng tốn tài nguyên hệ thống
3. --progress : hiện thị quá trình copy các file.
4. --size-only : so sánh các file dựa trên dung lượng, tiết kiệm cpu và nhanh
5. --delete : nếu các file ở nguồn (source) bị xóa thì các file đó củng được xóa ở đích (destination)
Lưu ý : Dấu * có nghĩa là không copy file ẩn. nếu muốn copy luôn file ẩn thì viết lại như sau. /home/gocit/source/ # bỏ dấu */home/phongtuc/destination # bỏ dấu xuyệt cuối đi.
Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan