GIT – Nếu bạn đang tìm kiếm cho mình một hệ thống hoàn chỉnh trên nền hệ điều hành thì iRedMail là một giải pháp hoàn hảo có thể đáp ứng được các yêu cầu từ cơ bản đến nâng cao của hệ thống mail . Trong bài viết này tôi xin hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình iRedMail trên nền 6 – 64 bit.

1. iRedMail là gì?

iRedMail là một sản phẩm mã nguồn mở cung cấp cho bạn một giải pháp hoàn chỉnh về hệ thống Email nội bộ hoặc Public Email. Dĩ nhiên iRedMail miễn phí hoàn toàn cho cộng đồng. iRedMail có thể chạy tốt trên nhiều distro phổ biến hiện nay nên bạn có thể yên tâm xây dựng iRedMail trên distro mà bạn đã quen sử dụng.

Danh sách các distro được iRedMail hỗ trợ:

4-25-2013 10-51-18 PM

2. Lợi ích khi triển khai hệ thống Mail bằng iRedMail?

 • Miễn phí hoàn toàn, đầy đủ các tính năng của một hệ thống Mail chuyên nghiệp
 • Thời gian triển khai nhanh, khoảng 10 phút là bạn có thể cài đặt xong iRedMail.
 • Quản lý toàn bộ dữ liệu người dùng và data mail trên đĩa cứng của bạn. Dễ dàng trong việc backup dữ liệu.
 • Các thành phần trong iRedMail đều là phần mềm mã nguồn mở và bạn có thể update các phiên bản cập nhập cho từng thành phần này mà không phụ thuộc vào phiên bản cập nhập của iRedMail.
 • Hoạt động tốt trên các nền tảng phần cứng khác nhau: ảo hóa hoặc không ảo hóa (VMware, Xen, KVM, OpenVZ, VirtualBox, hỗ trợ cấu trúc i386 và x86_64/amd64 )
 • Có thể quản lý toàn bộ hệ thống thông qua trang web quản trị iRedAdmin Pro(bản thương mại) hoặc các hệ thống quản lý khác được phát triển từ bên thứ 3.

3. Các phần mềm được cài đặt khi triển khai iRedMail

Như đã nói ở trên iRedMail kết hợp bởi nhiều phần mềm mã nguồn mở, sau đây là các dịch vụ sẽ được triển khai theo iRedMail

 • Postfix: Dịch vụ gửi mail SMTP
 • Dovecot: Dịch vụ POP3/POP3S, IMAP/IMAPS
 • Apache: Web server
 • MySQL: Cơ sở dữ liệu lưu trữ tài khoản và email
 • OpenLDAP: Lưu trữ thông tin tài khoản
 • Policyd: Cấu hình các chính sách (policy) cho Postfix
 • Amavisd: Là scipt quản lý giữa Postfix và SpamAssassin, ClamAV.  Dùng để quản lý Spam và quét virus.
 • Roundcube: Webmail dùng cho người dùng sử dụng
 • Awstats: Thống kê và phân tích log của Apache và Postfix
 • Fail2ban: Phần mềm dùng để quest file log (ví dụ /var/log/maillog) hệ thống sẽ tự động khóa nào cố gắng truy cập nhiều lần vào hòm thư mà không dùng đúng mật khẩu (chống hack)

 4. Cấu hình hệ thống để chuẩn bị cài iRedMail

Để cài đặt iRedMail ta cần chỉnh sửa các thông số như hostname và cấu hình địa chỉ IP cho server.

4.1 Yêu cầu chung về hệ thống

iRedMail được thiết kế để triển khai lên một hệ thống mới hoàn toàn (chưa cài bất kỳ dịch vụ nào đã được liệt kê ở mục 3). Nếu có dịch vụ nào được cài đặt sẵn trên hệ thống thì quá trình cài đặt iRedMail sẽ ghi đè lên các file cấu hình lên dịch vụ bạn đã cài. Điều này có thể gây ra sự cố đối với hệ thống sẵn có của bạn. Để an toàn bạn nên sao lưu các bản cấu hình này lại trước khi tiến hành cài đặt.

Ngoài ra hệ thống của bạn cần có Ram ít nhất 1GB để các dịch vụ có thể chạy ổn định.

Chú ý: Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi nào sinh ra nếu bạn làm theo hướng dẫn cài đặt của chúng tôi.

4.2 Cài đặt hostname

Trước khi cài iRedMail bạn cần đặt lại hostname (tên máy) cho hệ thống của mình. Để xem hostname hiện tại của máy bạn dùng lệnh

1
hostname -f

để sửa hostname ta sửa trong 2 file sau đây:

/etc/sysconfig/network  sửa như sau:

1
HOSTNAME=mail.gocit.vn

và /etc/hosts sửa thành

1
2
127.0.0.1 mail.gocit.vn localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6

Chú ý: phần hostname ta điền ngay sau 127.0.0.1

Bạn lưu các thay đổi và dùng lệnh hostname -f để kiểm tra xem các cấu hình đã có hiệu lực chưa

1
2
[@mail ~]# hostname -f
mail.gocit.vn

4.3 Cấu hình địa chỉ IP

để kiểm tra thông số địa chỉ IP hiện tại bạn dùng lệnh sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
[[email protected] ~]# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:29:F5:44:59
inet addr:10.0.0.1 Bcast:10.0.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::20c:29ff:fef5:4459/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1609 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:776 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:147666 (144.2 KiB) TX bytes:122246 (119.3 KiB)

Ở đây card etho của tôi có địa chỉ IP lớp C là 10.0.0.1

Để sửa thông số cấu hình IP ta dùng lệnh Setup (giao diện đồ họa) hoặc sửa file /etc/sysconfig/network-scripts/cfcfg-etho trong đó cfcfg-eth0 là tên của interface bạn muốn chỉnh sửa

1
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

Ta sửa các thông số của interface etho theo các thông số như dưới (thông số IP tùy thuộc vào thiết kế hệ thống mạng của bạn)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=none
IPADDR=10.0.0.1
PREFIX=24
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=yes
IPV6INIT=no
NAME=”eth0″
UUID=205d8b12-5ccf-4909-a786-c8bcb198fae5
ONBOOT=yes
HWADDR=00:0C:29:F5:44:59
LAST_CONNECT=1366904173
NETMASK=255.255.255.0
DEVICE=eth0
USERCTL=no

 4.4 Cấu hình  repositories

Để tránh việc không tương thích các phiên bản được cài đặt thông qua lệnh yum bạn phải tất cả các repositories cài đặt bổ sung khác không phải là repositories gốc của CentOS. Nếu hệ thống của bạn mới được cài đặt thì có thể bỏ qua bước này.

Bạn có thể kiểm tra các repositories tại thư mục:

1
ls -l /etc/yum.repos.d/

và file cấu hình yum

1
vi /etc/yum.conf

5. Cài đặt iRedMail

Đầu tiên ta bản mới nhất iRedMail về server và tiến hành cài đặt.

1
2
3
4
5
cd /root
wget https://bitbucket.org/zhb/iredmail/downloads/iRedMail-0.8.4.tar.bz2
tar xjf iRedMail-0.8.4.tar.bz2
cd iRedMail-0.8.4
bash iRedMail.sh

Chương trình sẽ tiến hành download các file cần thiết và cài đặt.

Giao diện cài đặt của iRedMail

4-25-2013 11-55-14 PM

Cửa sổ chào mừng của iRedMail. Ta nhấn Yes để tiếp tục cài đặt

4-25-2013 11-55-29 PM

Cài đặt thư mục lưu trữ mailbox của người dùng. Ta để mặc định và nhấn Next

4-25-2013 11-56-23 PM

iRedMail cung cấp cho chúng ta 3 phương pháp lưu trữ dữ liệu người dùng gồm OpenLDAP, MySQL, PostgreSQL. Ở đây tôi chọn MySQL và nhấn Next.

4-25-2013 11-56-38 PM

Bạn nhập vào mật khẩu root của MySQL (mật khẩu root này không phải là mật khẩu của tài khoản root hệ thống)

4-25-2013 11-56-55 PM

Bạn nhập vào tên domain của mail server. Bạn có thể nhập tùy ý (để có thể sử dụng được tên miền này ta phải cấu hình cho Client)

4-25-2013 11-57-09 PM

Hệ thống sẽ tạo một tài khoản postmaster (Administrator), ta nhập mật khẩu cho tài khoản này.

4-25-2013 11-57-27 PM

Chọn các chương trình dùng để quản lý iRedMail, bạn nên để mặc định và nhấn Next để hệ thống tiến hành cài đặt.

 

Sau khi cài đặt thành công, chương trình yêu cầu bạn lưu trữ file /root/iRedMail-0.8.4/config ở một nơi cẩn thận vì nó chứa các thông tin quan trọng của hệ thống.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Configuration completed.
*************************************************************************
***************************** WARNING ***********************************
*************************************************************************
* *
* Below file contains sensitive infomation (username/password), please *
* do remember to *MOVE* it to a safe place after installation. *
* *
* * /root/iRedMail-0.8.4/config
* *
*************************************************************************
< Question > Continue? [y|N] –>Y

Bạn chọn Y và nhấn Enter. Hệ thống sẽ tiến hành download cái component mà bạn đã chọn lựa để cài đặt từ internet.

Sau khi cài đặt xong hệ thống yêu cầu ta cấu hình Firewall rule, MySQL, ClamAV. Ta chọn như hướng dẫn sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<INFO > Disable in /etc//config.
< Question > Would you like to use firewall rules provided by iRedMail now?
< Question > File: /etc/sysconfig/iptables, with SSHD port: 22. [Y|n] <strong>–> Y </strong>
< INFO > Copy firewall sample rules: /etc/sysconfig/iptables.
< Question > Restart firewall now (with SSHD port 22)? [y|N] <strong>–>N</strong>
< INFO > Restarting firewall …
< Question > Would you like to use MySQL configuration file shipped within iRedMail now?
< Question > File: /etc/my.cnf. [Y|n] <strong>–>Y</strong>
< INFO > Copy MySQL sample file: /etc/my.cnf.
< INFO > Enable SSL support for MySQL server.
< INFO > Deliver administration emails to [email protected]
< INFO > Updating ClamAV database (freshclam), please wait …

Sau khi Update dữ liệu của ClamAV ta hoàn tất việc cài đặt iRedMail.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
********************************************************************
* URLs of installed web applications:
*
* – Webmail: httpS://centos6.infoworldvn.com/mail/
* – Admin Panel (iRedAdmin): httpS://centos6.infoworldvn.com/iredadmin/
* + Username: [email protected], Password: 123456789
*
********************************************************************
* Congratulations, mail server setup completed successfully. Please
* read below file for more information:
*
* – /root/iRedMail-0.8.4/iRedMail.tips
*
* And it’s sent to your mail account [email protected]
*
* Please reboot your system to enable mail services.
*
********************************************************************

Ta khởi động lại hệ thống để hoàn tất việc cài đặt.

1
reboot -n

Sau khi khởi động xong bạn có thể truy cập vào Webmail thông qua địa chỉ

https://10.0.0.1/mail hoặc thông qua domain (tùy thuộc vào việc bạn cấu hình trong hệ thống DNS)

4-26-2013 12-27-23 AM

Giao diện đăng nhập Webmail Roundcube

 

4-26-2013 12-40-55 AM

Giao diện của Webmail Roundcube

 

Để quản lý tài khoản email ta vào địa chỉ

https://10.0.0.1/iredadmin

với tài khoản là [email protected] và mật khẩu đã đặt trong quá trình cài đặt.

4-26-2013 12-39-24 AM

Giao diện đăng nhập iRedAdmin

4-26-2013 12-41-03 AM

Giao diện quản lý của iRedAdmin

Trong bài này tôi đã hướng dẫn các bạn cài đặt hoàn tất iRedMail trên hệ thống CentOS 6.4 – 64bit. Trong bài viết tiếp theo viết tôi sẽ hướng dẫn cấu hình để cho phép mail server của chúng ta có thể gửi/nhận email từ ngoài internet, gửi thư tới các hòm thư như Gmail, hotmail mà không bị chặn và public Webmail để người dùng có thể đăng nhập vào Mailbox từ ngoài internet.

Chúc các bạn thành công !

Nguồn : http://infoworldvn.com

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan