Ngôn ngữ Go  ( Golang language ) là ngôn ngữ nguồn mở của Google, giúp bạn dễ dàng tạo được đơn giản, ổn định và hiệu quả. Go là một phần trong dòng ngôn ngữ của nhóm Communicationg Sequential Processes của Tony Hoare đưa ra, ngoài Go còn có Occam, Erlang, Newsqueak và Limbo. Go có một tính nặng hữu dụng hơn hầu hết những ngôn ngữ cơ bản đó là concurrency

Cài Đặt Go Trên

Trên Windows sau khi tải tập tin cài đặt Go dành cho Windows về máy bạn chỉ cần click đúp vào tập tin và tiến hành cài đặt Go theo hướng dẫn.

Theo mặc định máy tính sẽ cài đặt Go trong thư mục c:\Go, thư mục này còn được gọi là thư muc $GO_ROOT. Ngoài ra, trình cài đặt cũng sẽ tự động thêm thư mục c:\Go\bin vào biến môi trường trên máy. Thư mục này còn được gọi là thư mục $GO_PATH.

Sau khi kết thúc việc cài đặt bạn cần khởi động lại máy tính để các thay đổi có hiệu lực.

Cài Đặt Go Trên Mac OSX

Tương tự như Windows thì bạn cũng có thể cài đặt Golang sử dụng tập tin cài đặt với phần mở rộng.pkg dành cho các máy tính chạy hệ điều hành Mac OSX.

Theo mặc định máy tính sẽ cài đặt Go trong thư mục /usr/local/go. Thư mục này còn được gọi là $GO_ROOT.

$ echo $GO_ROOT

Trình cài đặt cũng sẽ tự động thêm thư mục /usr/local/go/bin vào biến môi trường trên máy. Thư mục này còn được gọi là $GO_PATH.

$ echo $GO_PATH

Bạn cần tắt các cửa sổ dòng lệnh đang mở và sau đó mở lại để các thay đổi trên có hiệu lực.

Cài Đặt Go trên &

Thông thường trước khi cài đặt một phần mềm trên Ubuntu thì bước đầu tiên chúng ta cần làm đó là cập nhật các package index và đồng thời các gói package đang được cài đặt trên hệ thống. Mở chương trình cửa sổ dòng lệnh termial trên Ubuntu và chạy câu lệnh dưới đây:

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get -y upgrade

Sau khi kết thúc việc cập nhật chúng ta có thể bắt đầu tiến hành cài đặt Go:

$ sudo apt-get golang-go

hoặc đối với Centos &

$ install golang

Câu lệnh trên sẽ cài đặt phiên bản Go đang được phân phối trên package repository của Ubuntu. Để kiểm tra lại phiên bản Go mới được cài đặt bạn chạy câu lệnh:

$ go version

Theo mặc định máy tính sẽ cài đặt Go trong thư mục /usr/local/go hoặc /usr/lib/golang/bin/go . Thư mục này còn được gọi là $GO_ROOT.

$ export PATH=$PATH:/usr/lib/golang/bin/go

$ echo $GO_ROOT

Trình cài đặt cũng sẽ tự động thêm thư mục /usr/local/go/bin hoặc /usr/lib/golang/bin/go/bin vào biến môi trường trên máy. Thư mục này còn được gọi là $GO_PATH.

$ echo $GO_PATH

Bạn cần tắt các cửa sổ dòng lệnh đang mở và sau đó mở lại để các thay đổi trên có hiệu lực.

Chạy thử

Bây giờ, chúng ta có thể kiểm tra xem Go đã được cài hoàn chỉnh hay chưa, bằng cách gõ lệnh sau vào Terminal (hoặc Line trên Windows):

$ go version

Nếu Go được cài đặt đầy đủ thì nội dung output sẽ giống thế này:

go version go1.9.4 linux/amd64

Viết chương trình đầu tiên bằng Go

OK, cài đặt xong rồi thì bắt tay vào code thôi. Chương trình đầu tiên, đoán ra rồi phải không? là chương trình huyền thoại mà bài nào cũng viết: Hello World =))

Chúng ta sẽ tạo một mới, tên là hello.go và gõ đoạn chương trình sau vào. Nhưng hãy nhớ là: Gõ vào, đừng copy paste!. Phải tự gõ vào mới nhớ được!

package main

import "fmt"

func main() {
    fmt.Printf("Hello Gopher's World!\n")
}

Gõ xong rồi. Bạn có thấy code nó quái thế nào không?

Không có chấm phẩy cuối dòng, từ khoá func cứ như là Swift vậy, hao hao giống Javascript nữa. Còn cái gì nữa đây? fmt.Printf để in nội dung ra màn hình, có cần phải dài dòng vậy không?

Golang là thế đấy, nếu bạn không thích nó, thì phải tập thích nó đi thôi =))

Bây giờ hãy compile và chạy chương trình với lệnh:

$ go run hello.go

Output sẽ là:

Hello Gopher's World!

Xong rồi đó, chúc mừng, bạn đã viết được chương trình đầu tiên của mình bằng Go

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan